Předmětem studie je obnova stávajícího autokempu Apollo v blízkosti města Lednice. Areál se nachází jihovýchodně od obce, v blízkosti Mlýnského rybníka. Dopravně je napojen na silnici mezi Lednicí a Charvátskou Novou Vsí. Vstup a vjezd do areálu kempu je z jižní strany. Velkými devizami lokality je umístění v hojně navštěvovaném Lednicko-valtickém areálu, velké možnosti sportovních a turistických aktivit či atraktivní příroda se vzrostlou zelenívodními plochami a v neposlední řadě atmosféra vinařského kraje. Návrh spočívá v zásadní změně a úpravách..... 

 

Projekt: 2022

 

Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), Ing. Ivo Lukačovič, ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL), Marek Cabal (tepelná čerpadla), ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Josef Novák (doprava),  ing. Helena Posmýková (technologie bazénů)

Nový objekt je navržen tak, aby nezatěžoval svým provozem své okolí, kdy veškerá doprava v klidu je řešena z rámci jeho podzemních podlaží. Svůj městotvorný charakter naplňuje mj. novými veřejně přístupnými parkovými plochami bezprostředně navazujícími na provozovny umístěné v jeho zvýšeném parteru. Bytový dům je pojat jako skupina menších objektů s mezilehlým veřejným prostorem nádvoří, které spolu definují vlastní prostředí. Nejedná se proto o velký monoblok - solitér, ale o příznivěji vnímanou otevřenou hmotovou strukturu, členěnou ve.....

 

 

 

 

Projekt: 2017

 

Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (stavební čásr, vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. Lubomír Kosík, ing. Ivo Lukačovič, ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Josef Novák (doprava).

Bytový dům je situován v původní zástavbě centra brněnské části Bystrc. Mírně svažitý pozemek je sevřený zástavbou nižších rodinných domů, které z něj vytváří poměrně skryté a soukromé místo. Přesto se parcela nachází v krátké vzdálenosti od zastávek MHD a samotného centra Bystrce. V blízkém okolí se také nachází zoologická zahrada a Brněnská přehradaPůvodně se na řešených parcelách nacházel starší rodinný dům, který ustoupí novému domu bytovému. Objekty tohoto navrženého domu jsou zasazeny do původní zástavby tak, aby.....

 

 

 

 

Projekt:  2011

 

Spolupráce na projektu: ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ladislava Surá (PBŘ).

Lokalita se nachází na jižním okraji obce, původně se jednalo o zemědělské plochy. Pozemek je mírně svažitý jižním až východním směrem. Jeho jižní hranice tvoří přirozené úžlabí terénu, hned proti řešeným parcelám se terén opět zvedá, nachází se tu plochy se vzrostlou zelení. Ze severu lemuje lokalitu pás bytových domů o čtyřech podlažích, z východu sousedí pozemek se zahradou mateřské školy. Směrem na západ tvoří horizont původní zemědělské plochy s ostrůvky vzrostlé zeleně. Pozemek obytného souboru je zřejmého podélného tvaru, směrem k jihozápadu se.....

 

 

 

 

Projekt: 2015

 

Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (stavební čásr, vizualizace), ing. Michal Jordán (statika),  ing.  ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Milan Laťák (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ).

 

Celková architektonicko - urbanistická koncepce a ideový záměr Centra S. Freuda. Navrhovaná lokalita je prostorově a pohledově významná vzhledem ke své centrální poloze města Příbor a blízkosti náměstí S. Freuda. Zástavba je tvořena dvěma základními provozními celky, rozdělených náměstíčkem v její středové poloze poblíž stávajícího dvojdomu podél znovu vytvořené ulice Zámečnické. Multifunkční objekt v přímé vazbě s rodným domem S. Freuda se nachází jižně, komerčně využívaný objekt (dále označený zkráceně jako objekt služeb) pak severně.....

 

 

 

 

 

Projekt:  2004

 

Spolupráce: ing. arch. Dušan Knoflíček (stavební část, vizualizace), Ondřej Fiala (stavební řešení), ing. Jiří Prachař (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), ing. Pavel caha (vytápění), ing. Radovan Duráníik, Ivo Mach (VZT), ing. J. Boháček (technologie restaurace), ing. P. Soldán, ing. Kateřina Polesná (doprava), MANTA, s.r.o. (AV technika, EL).

Parcela se nachází na překrásném místě nad městskou částí Brna. Blízkost přírody je umocněna výhledem na Wilsonův les a brněnskou čtvrť Žabovřesky. Pozemek je svažitý k východu, z jižní strany je napojen na místní obslužnou komunikaci, ze severu přiléhá k lesu kopce Holedná. Požadavek investora zněl vytvořit na atypické parcele dvě na sobě nezáviské bytové jednotky s důrazem na kvalitu bydlení výše položeného objektu. Konfigurace terénu bylo využito k bezbariérovému přístupu k oběma bytovým jednotkám, příjezd k výše položenému domu je.....

 

 

 

 

 

Projekt:  2010

 

Spolupráce: ing. arch. Josef Pospíšil, ing. arch. Ondřej Aust.

Rekonstrukce a přístavba na poměrně úzkém pozemku daném řadovou zástavbou stávajících rodinných domů na frekventované ulici. Sklon parcely vytváří výškový rozdíl zahrady navazující na přístavbu oproti vstupnímu podlaží přístupné z ulice. Orientace ke světovým stranám předurčuje směrování obytných místností přístavby do jižní zahrady, kdy velkorysý obytný prostor, zahrnující kuchyň, jídelnu a obývací pokoj je od terasy s bazénem oddělen pouze skleněnou stěnou, prosvětlující z jihu  též ložnici se sociálním zařízením v patře s vazbou na atrium, vnitřní.....

 

 

 

 

 

Projekt:  2010

 

Spolupráce: ing. arch. Josef Pospíšil, ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. arch. Ondřej Aust.

Pozemek pro stavbu bytového domu směrem od ulice Bezručova nabývá na výšce, aby v závěru svého stoupání dosáhl výškového rozdílu lehce přes pět metrů. Tato skutečnost, výškové osazení sousedních domů i jejich situování v rámci katastru definují tvar a osazení navrhovaného objektu. Uliční průčelí domu navazuje na nejvýraznější objekt v blízkém okolí, tedy na stavbu nynější ubytovny. V ulici tak udává řád, který je v rámci roztroušené zástavby žádoucí. Z jihu pomocí pomyslné šikminy kopíruje v dostatečné vzdálenost dané legislativou objekt rodinného.....

 

 

 

Projekt: 2017

 

Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (stavební čásr, vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. Lubomír Kosík,  ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Josef Novák (doprava).

 

Čárkový kód – časová osa, fenomén technického vývoje formou parametru výrobků, běžných spotřebních předmětů ale také knih, jako výsledný produkt přírodních věd ve spojitosti s cestou v čase, ohlédnutím za významnými mezníky v dějinách Přírodovědecké fakulty a Masarykovy univerzity, to je doslovný podtext architektonického řešení  budovy knihovny. Čárkový kód, tvořený vertikálními pásy z pohledového betonu a skla,  reguluje intenzitu denního světla, tepelné parametry otevřené severozápadní fasády studoven, orientovaných do klidových partií..... 

 

 

 

 

 

 

Projekt: 2003

 

Spolupráce: ing. arch. Dušan Knoflíček

Cílem rekonstrukce předního domu Nové scény Národního divadla v Praze je zvýšení kvality funkčnosti a provozu interiérů odrážejících dobu sedmdesátých let 20. století. Návrh v maximální míře respektuje realizaci architekta Karla Pragera, zároveň však do budovy vnáší osvěžující dech současné architektonické tvorby. K prolnutí dvou různých pohledů na interiérový design dochází v rámci celé řešené části stavby, přesto je vytvořen jednotný, přehledný a funkční prostor splňující požadavky divadelní budovy současnosti. Návštěvníka při vstupu vítá nová plastika zobrazující.....

 

 

 

Projekt:  2009

 

Spolupráce: ing.  Jaromír Grgulák, ing. arch. Josef Pospíšil, ing. arch. Ondřej Aust, Vavřinec Kindera, ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. arch. Helena Říhová, ATEH, spol. s.r.o. (osvětlení), ing. Miroslav Kadrnožka (EL), Ivo Mach (VZT).

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu domu s obchody a službami, která se nachází uprostřed blanenských sídlišť Sever I až III. Budova vznikla v 70-tých letech 20. století a i přes své zajímavé hmotové řešení díky zubu času ztratila na svém vzhledu. Své místo zde stále zaujímá několik provozoven, včetně pošty či samoobsluhy. Vzhledem ke své poloze ve městě nabízí zajímavý investiční záměr v moderní době a tvoří atraktivní základnu pro další využití. Budova v blízkosti centra města je obklopena základními prvky vytvářející fungující sídlo - bydlení v bytových.....

 

 

 

Projekt: 2020

 

Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. Lubomír Kosík,  ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Josef Novák (doprava), Hana Vochtová (PENB).

Pozemek pro výstavbu rekreačních objektů, který se nachází na severo-východním okraji obce Roztoky u Semil, je svažitý k jihu a svou konfigurací nabízí otevřené výhledy do kopcovitého okolí i bližší krajiny a samotné vesnice. Z hlediska územního plánu obce pozemek spadá do ploch smíšených obytných - venkovských (SV). Podmínky pro využití těchto ploch navrhovaná stavba splňuje. Zástavba je tvořena dvěma shodnými dvoupodlažními objekty zahrnujícími po dvou apartmánech. Objekty jsou do terénu osazeny vždy svou podélnou osou rovnoběžně s vrstevnicemi, čímž vytvářejí.....

 

 

 

Projekt:  2021

 

Spolupráce: ing. arch. Josef Pospíšil (vizualizace).

Navrhovaná zástavba rodinných domů se nachází v obci Bohdalice, ležící jižně od Vyškova. Předmětný pozemek pro výstavbu domů je situován v jižní části obce, navazuje na novou lokalitu rodinných domů a těsně sousedí s obcí Kozlany. Obytný soubor bude přístupný po asfaltové komunikaci, umístění pozemku umožní výhled do kraje. Pozemek je svažitý. Příjezd k pozemku je ze severní strany, což umožnuje vhodné umístění staveb vůči světovým stranám. Obytný soubor je přehledně členěn příjezdovými komunikacemi, které vytváří několik nových ulic, vzniká zde.....  

 

Projekt: 2022

 

Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (stavební čásr, vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. Vlastimil Bárta (statika),  ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Josef Novák (doprava), ing. Hana Vochtová (PENB).

Objekt je navržen jako šestipodlažní (jedno podzemní podlaží + 5 nadzemních), s plochou střechou. Nejvyšší podlaží objektu je uskočené, hmota objektu tak respektuje výškovou hladinu okolní zástavby. Jižní fasáda, kam je orientována většina bytů, je charakterizována maximálním prosklením a prostornými lodžiemi, vertikálně členěnými do nepravidelné podoby. Obdobné lodžie jsou situovány i na západní fasádě. Severní fasáda je tvořena rastrem čtvercových oken a svislým pásem schodišťového prostoru. Okna orientovaná západ, která nejsou stíněna stříškou..... 

Projekt:  2018

 

Spolupráce: ing. arch. Jiří Šerek (vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. VLubomír Kosík, ing. Ivo Lukačovič (statika),  ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Petr Ambrož (doprava), ing. Hana Vochtová (PENB).

Projekt řeší novostavbu bytového domu, který se bude nacházet na okraji blanenského sídliště Zborovce. Pozemek určený k výstavbě leží u křižovatky ulice Zborovec a zpevněné komunikace vedoucí k chatové zástavbě. V současnosti se na pozemku nachází nízkopodlažní objekty občanské vybavenosti v nevyhovujícím stavu technickém ani estetickém. Pozemek s drobným narušením několika málo rodinnými domy těsně navazuje na zástavbu čtyřpodlažních panelových bytových domů. Svojí polohou v sevření dvou ulic tak pomyslně uzavírá tento druh výstavby, dále se již nachází.....

 

 

Projekt:  2021

 

Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. Lubomír Kosík,  ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Josef Novák (doprava).

Nadstandardní rodinný dům 4+k se suterénním vinným sklípkem v kopcovitém terénu nad Čeladnou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: 2016

 

Spolupráce: ing. arch. Jiří Šerek (vizualizace).

Rozhledna v areálu pivovaru Bernard je umístěna podle zadání ve vazbě na stávající funkční komín nacházející se na jihovýchodním okraji areálu podél Jihlavské ulice. Je navržena jako dřevěná příhradová konstrukce industriálního pojetí. Volba materiálu rozhledny současně vytváří kontrast s technickým výrazem samotného komínu, vzdušnost konstrukce pak umožňuje vnímat komín jako její součást, na čemž je v koncept návrhu rozhledny založen. Základnu rozhledny tvoří přízemní vstupní objekt přístupný z ulice, přes kterou je kromě rozhledny přístup pro návštěvníky do areálu, zejména do.....  

 

 

 

   

 

Projekt: 2017

 

Spolupráce: ing. arch. Jiří Šerek (vizualizace).

Objekt je navržen v moderním architektonickém tvarosloví s plochými střechami. Objekt svým charakterem zapadá do původní zástavby starých Černovic. Dům bude dvoupodlažní, nepodsklepený, umístěný na stávajících základech. Hmota druhého podlaží je vůči 1NP otočena o devadesát stupňů, při pohledu shora připomíná tvar písmene X. Přesah u vstupu nabízí využití jako kryté závětří a chráněný vjezd do skladové části. Charakteristickým architektonickým prvkem je zvýrazněné horizontální lemování atiky a předokenní žaluzie, přispívající k ochraně proti přehřívání.....

 

 

 

Projekt: 2015

 

Spolupráce: ing. arch. Josef Pospíšil

Územní plán města Brna a Regulační plán Mendlovo náměstí umožňuje, po obsahové stránce, široké spektrum využití řešeného území pro základní i vyšší občanskou vybavenost nevylučující trvalé bydlení i pro plochy výroby a služeb. Smíšené plochy výroby a služeb chápeme v daném území jako výrobní a nevýrobní služby. Investor však ve svém zadání (vizi) specifikuje funkční využití území na komerční, sportovní, zábavní, obchodní a společenské aktivity. Předkládané řešení vychází z předpokladu využitelnosti území nejen pro nákupy a využití volného času občanů okolního.....

  

 

 

Projekt: 2003

 

Spolupráce: ing. arch. Daneš Hrdlička (urbanisticko architektonické řešení), ing. Pavel Caha (topení), ing. Jan Černý (ZTI), ing. Radovan Duránik (VZT).

Řešení  urbanistické koncepce vychází ze způsobu napojení obslužné komunikace na komunikaci v ulici Novolíšenská, z formy již navržené zástavby a konfigurace terénu. Navržený komunikační systém umožňuje jednostrannou i oboustrannou zástavbu. Návrh obsahuje kombinaci zástavby volně stojícími RD, nízkopodlažními byt. domy a terasovými domy městského charakteru. Terasové bytové domy jsou umístěny na jižním svahu v taktu čtyř shodných hmot s hlubokým výhledem daným lavorovitou konfiguraci terénu. Jako protipól vůči výrazné hmotě terasových..... 

 

 

 

 

Projekt: 2013

 

Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (vizualizace), ing. Jiří Šerek (doprava), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), ing. Miroslav Kadrnožka (EL, SLP).

Pozemek pro stavbu je poměrně svažitýpříjezd na pozemek a budoucímu domu je reálný pouze ze severní strany. Tomu je přizpůsobena základní koncepce domu. Ten je navržen i s ohledem na sousední parcely, odstupy stavby od hranic pozemku a orientaci ke světovým stranám. Návrh využívá pozemku v nejvyšší možné míře se zachováním zákonných požadavků na využití území a technické požadavky na stavby. Současně zohledňuje respekt k okolí, okolním stavbám i snahu o maximální volné plochy pro umístění nezbytné zeleně. Svojí výškou dům nepřesahuje výškovou hladinu okolní.....  

 

 

Projekt: 2017

 

Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. Lubomír Kosík,  ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Jiří Šerek (doprava), ing. Hana Vochtová (PENB).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz