lokalita Brno, Bystrc
účel bydlení
charakter novostavba
projekt 2011
investor Picador, spol. s r. o.
náklady 38,5 mil. Kč

Bytový dům je situován v původní zástavbě centra brněnské části Bystrc. Mírně svažitý pozemek je sevřený zástavbou nižších rodinných domů, které z něj vytváří poměrně skryté a soukromé místo. Přesto se parcela nachází v krátké vzdálenosti od zastávek MHD a samotného centra Bystrce. V blízkém okolí se také nachází zoologická zahrada a Brněnská přehrada. Původně se na řešených parcelách nacházel starší rodinný dům, který ustoupí novému domu bytovému. Objekty tohoto navrženého domu jsou zasazeny do původní zástavby tak, aby neomezovaly pohodu stávajících objektů, zároveň však poskytují dostačující množství potřebných ploch. Při styku s okolními komunikacemi dům doplňuje stávající zástavbu a tvoří tak ucelenější blok. Bytový dům je umístěn na mírně svažitém pozemku tak, aby jeho výška po celé délce pozemku respektovala hladinu okolní zástavby. Přístup na pozemek je navržen z ulice K dálnici, stejně jako je tomu nyní. Nachází se zde rampa umožňující vjezd do podzemních garáží a schodiště pro vstup do areálu. Parter je řešen jako pěší pasáž, ze které je přístup k jednotlivým bytovým jednotkám. Prostor zároveň nabízí parkové plochy se vzrostlou zelení včetně parkového mobiliáře. Bytový dům je rozčleněn do tří hlavních hmot, které působí vzdušně jako jednotlivé domy, zároveň však spolu vytvářejí ucelený komplex. Umožňuje tak svým uspořádáním přístup slunečních paprsků jak sobě samému, tak i původní zástavbě. Při styku s nejvyššími stávajícími domy jsou hmoty navrženy do stejné či dokonce nižší úrovně, doplňují tak současnou zástavbu do uceleného bloku. Celý dům má svým členěním spíše charakter rodinného domu, hmoty jsou rozbity a umístěny na pozemku v souladu s drobným měřítkem navazující zástavby. Dům tedy nepůsobí jako výrazný solitér, naopak se snaží maximálně začlenit do okolní drobné zástavby. První objekt z ulice K dálnici je třípodlažní, navazuje na stávající sousední rodinný dům. Přízemí dále navazuje díky svažitosti terénu na podzemní garáže, které tvoří základnu parteru sloužícího jako hlavní rozptylová plocha. Prostřední hmota tvoří samostatný přízemní rodinný dům, poslední hmota je dvoupodlažní, kdy první z pater leží na stávajícím terénu. Základní koncept objektů vychází ze členění jednoduchých čistých hmot takovým způsobem, aby dům citlivě reagoval na stávající sousedy, vytvořil doplněk roztroušené zástavbě a elegantně vplul do současné situace. Bílé prostorově řešené plochy jsou doplněny výrazným dřevěným obkladem, který příjemně kontrastuje s čistotou bílé omítky a ladí s dřevěnými rámy oken. Stejné materiály a některé detaily jsou zopakovány na všech hmotách bytového domu. Zvolena je především bílá omítka a dřevěný obklad z latí. Tyto hlavní materiály jsou doplněny sklem v podobě zábradlí, kamenným obkladem na zídkách či mobiliáři a hliníkovými lamelami kryjícími větrací průduchy. Zmíněný dřevěný laťový obklad je použit na obvodových stěnách i jako konstrukce chránící venkovní schodiště. Materiálová kompozice je doplněna dřevěnými ploty, jižní prosklené plochy jsou chráněny hliníkovými žaluziemi. Domy jsou moderní, příjemné na pohled, vkusně zakomponované do poměrně stísněné zástavby. Nedílnou součástí návrhu jsou parkové úpravy parteru. Hlavní komunikační osy jsou vytvořeny z velkoformátové betonové dlažby, tyto nezbytné zpevněné plochy jsou doplněny travnatými pásy nebo žardiniérou pro vzrostlou zeleň. Velké zatravněné plochy jsou dále navrženy jako atria přízemních bytů. Spolupráce na projektu: ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ladislava Surá (PBŘ).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz