lokalita Bučovice
účel bydlení
charakter novostavba
projekt 2017
investor Nové Vilabyty Bučovice a.s.
náklady 35 mil. Kč

Pozemek pro stavbu je poměrně svažitý, příjezd na pozemek a budoucímu domu je reálný pouze ze severní strany. Tomu je přizpůsobena základní koncepce domu. Ten je navržen i s ohledem na sousední parcely, odstupy stavby od hranic pozemku a orientaci ke světovým stranám. Návrh využívá pozemku v nejvyšší možné míře se zachováním zákonných požadavků na využití území a technické požadavky na stavby. Současně zohledňuje respekt k okolí, okolním stavbám i snahu o maximální volné plochy pro umístění nezbytné zeleně. Svojí výškou dům nepřesahuje výškovou hladinu okolní zástavby, členitost stavby respektuje měřítko staveb nacházejících se v řešené lokalitě. Objekt je rozdělen do šesti bloků podle svažitosti terénu. Každý blok má vlastní vstup vždy z úrovně terénu. Jedná se o objekt dvoupodlažní, v každé ze šesti sekcí. Dům využívá jižního svahu a orientuje veškeré byty v přízemí do soukromých atrií, která jsou díky stupňovitosti jednotlivých bloků maximálně otevřena slunečním paprskům. Horní byty mají možnost teras na střechách spodních podlaží. Plochy střech jsou dostatečné, aby bylo možné umístit terasy s dostatečným odstupem od kraje střecha a zajistit tak maximum soukromí. I přes velký počet bytů se podařilo dosáhnout výsledku, kdy každý byt má přidanou hodnotu v podobě soukromé venkovní pobytové plochy. Celý objekt je založen na obdélníkovém půdoryse, který je narušen atrii, širší přízemní hmota vynáší užší hmotu horního podlaží, takže celý objekt působí velice střídmě, měřítko členitosti stavby je přiměřené a dům působí i díky výškovému odstupňování jako řada rodinných domků obdobného charakteru, jako jsou již realizované domy v okolí.. Obytnou část doplňuje část s parkováním, která je opět dvoupodlažní. Jednotlivé úrovně kopírují svah terénu, hmota je maximálně otevřená, de facto se jedná o parkování na terénu v případě přízemí a parkování na vyvýšené desce v případě horního podlaží. Objekt parkování je v odstupu od hranic pozemku, je zde tedy možnost vysázení zeleně, který bude nedílnou součástí celé stavby. Výtvarné řešení vychází ze snahy navrhnout jednoduchou, ale elegantní architekturu. Bílé hmoty domu jsou doplněny pouze dřevěnými prvky oddělujících plotů a zástěn a zábradlími s výplní z nerezových sítí. Je tak zaručen pocit vzdušnosti, nezbytné bezpečnostní prvky jako by tu pocitově nebyly. Podezdívky plotů jsou pak navrženy z gabionů, moderního ztvárnění tradičních kamenných prvků stavby. Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. Lubomír Kosík,  ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Jiří Šerek (doprava), ing. Hana Vochtová (PENB).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz