lokalita Charvátská Nová Ves
účel rekreace, konference, sport
charakter novostavba, rekonstrukce
projekt 2022
investor APOLLON RESORT LEDNICE s.r.o.
náklady neuvedeny

Předmětem studie je obnova stávajícího autokempu Apollo v blízkosti města Lednice. Areál se nachází jihovýchodně od obce, v blízkosti Mlýnského rybníka. Dopravně je napojen na silnici mezi Lednicí a Charvátskou Novou Vsí. Vstup a vjezd do areálu kempu je z jižní strany. Velkými devizami lokality je umístění v hojně navštěvovaném Lednicko-valtickém areálu, velké možnosti sportovních a turistických aktivit či atraktivní příroda se vzrostlou zelení, vodními plochami a v neposlední řadě atmosféra vinařského kraje. Návrh spočívá v zásadní změně a úpravách celého areálu, řeší nejen dispoziční a provozní členění, ale především charakter celého zařízení. Záměrem investora je vnést do lokality s velkým potenciálem atraktivní služby nadstandardního charakteru. Studie zachovává možnosti rekreačního ubytování, které pak doplňuje o zázemí v podobě wellness služeb. Areál je v návrhu dělen na několik základních zón. Centrum tvoří hlavní budova s bazénem, restaurací, fitness a wellness. Lehce stranou, ale důstojně stojí vinárna s barem. Za těmito objekty se pak nacházejí samotné bungalovy dvou typů. Jednu skupinu tvoří nízké objekty hvězdicovitého uskupení, druhou pak bungalovy umístěné podél vodní plochy podkovitého tvaru.  Každý z objektů má své specifické rysy, které mu dodávají jedinečný styl, ale všechny stavby spojuje jednotný rukopis. Ať jsou to použité materiály, jednotlivé detaily či zastřešení, atraktivní architektura s typickými motivy se objevuje od vstupní brány až po poslední bungalov. Celý záměr je zakomponován do unikátní přírody, využívá její prvky, přináší nové. Stavby jsou dopravně napojeny na vnitroareálové komunikace, které se nepravidelně klikatí a protínají areál jako cesta lesem. Již u vstupní brány je jasný odkaz na architekturu devatenáctého století, kterou je Lednicko-valtický areál protkaný. Klasicistní, potažmo antické kořeny se objevují v obloucích, symetrii některých staveb či ve způsobu jejich umístění v terénu. To vše pod záštitou samotného Apollóna. Objekt baru připomíná malý chrám, je umístěný jakoby na podstavci, aby mu bylo dodáno na důstojnosti, je trojcípý, symetrický, oblouky v čele jednotlivých ramen baru lákají k návštěvě; celý prostor pak bude centrem především večerní zábavy v areálu. V útrobách, již s intimnější atmosférou, je pak navržena vinárna. Tady už ustupuje přísnot horní části, objevují se oblouky, které plynule propojují exteriér s interiérem. Hlavní budova restaurace a recepce je založena na obdélníkovém půdorysu, charakteristická je svým zastřešením, které je tvořeno systémem nepravidelných sedlových střech. Ty jsou uloženy na sloupech tak, aby opticky mezi zdmi a střechou byly jen plochy prosklení. Střecha se pak pocitově vznáší, evokuje vlny na vodní hladině, popírá přechod mezi tím, co je uvnitř a co vně. Na objekt pak navazuje část s wellness službami, tady opět na ostré hrany naráží vlny obvodových stěn či vytvarování bazénu. Dispozičně jsou objekty členěny dle příslušné funkce, jednotlivé prostory na sebe navazují. Návštěvníci mají k dispozici vnitřní bazén propojený s venkovním, vířivky, restauraci, fitness v suterénu, relax zónu. Vše je doplněno velkou terasou s výhledem na celý areál. Bungalovy typu A vychází z obdélníkového základu, jednotlivé ubytovací buňky jsou shlukovány do celků hvězdicovitým způsobem. Jednoduchost samotných apartmánů je tak povýšena o originální způsob, kdy lze umístit větší množství bungalovů při zachování soukromí svých obyvatel. Polohy objektů, ať už jsou umístěny ortogonálně nebo vepsány do kružnice, vytváří malé zahrádky či atria. K dispozici jsou apartmány dvoupokojové či jednopokojové. Domky jsou za pomocí tří základních materiálů (dřevo, kámen, omítka) navrženy s ohledem na funkčnost, zajímavou architekturu i její začlenění do zeleně. Ta se objevuje nejen v okolí staveb, ale i v jejich těsné blízkosti ve formě popínavek na fasádě, vzrostlých stromů či přímo celou zelenou střechou. Jednotlivé stavby vytváří koberec drobných staveb, ve více či méně pravidelných uskupeních napříč většinou areálu. Bungalovy typu B jsou umístěny podél vodní plochy, jejich výrazně špičaté šikmé střechy připomínající vertikalitu plachetnic či typický vzhled plátěného stanu vytváří velice atraktivní možnost ubytování s odkazem na kempingovou historii areálu. V přízemí najde uživatel obývací pokoj s kuchyní a koupelnou, nahoře pak prostor pro spaní. Interiér je propojený s exteriérem prosklenou stěnou, která je sevřena plechovou střechou a tvoří tak elegantní a jednoduchou kompozici. Exteriér tvoří dřevěná terasa, která jako molo propojuje souš s vodní hladinou. Architektura celého areálu je velice živá, hravá a je založena na základních materiálech, které se objevují zejména ve formě dřevěného obkladu stěn, kamenných zdí, přiznaných dřevěných konstrukcí krovu či ve formě čistě funkční, jako je plechová střešní krytina či betonové opěrné a dělící zídky. Návrh harmonicky propojuje přísnost ostrých hran s elegancí oblouků, pravé úhly s kružnicemi, vše citlivě zakomponované do přírodního areálu.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz