lokalita Blansko
účel bydlení
charakter novostavba
projekt 2021
investor Rezidence Zborovec 1, s.r.o.
náklady 87 mil Kč

Projekt řeší novostavbu bytového domu, který se bude nacházet na okraji blanenského sídliště Zborovce. Pozemek určený k výstavbě leží u křižovatky ulice Zborovec a zpevněné komunikace vedoucí k chatové zástavbě. V současnosti se na pozemku nachází nízkopodlažní objekty občanské vybavenosti v nevyhovujícím stavu technickém ani estetickém. Pozemek s drobným narušením několika málo rodinnými domy těsně navazuje na zástavbu čtyřpodlažních panelových bytových domů. Svojí polohou v sevření dvou ulic tak pomyslně uzavírá tento druh výstavby, dále se již nachází rozvolněná zástavba chat a rodinných domů. Příjezd k domu je umožněn ulicí Zborovec, samotný vjezd do bytového domu je z vedlejší komunikace, dopravní situace je takto příznivější. Pěší přístup do domu je z hlavní ulice od jihu, blíže k Blansku, což ocení ti uživatelé, kteří využijí zastávky MHD. Navržený dům využívá pozemku, který je k dispozici tak, aby vytvořil co nejvíce funkčních jednotek snadno a logicky přístupných. Jednotlivé funkční celky jsou navzájem vhodně propojeny, celá kompozice pak v prostoru vytváří zajímavý objekt, který rozhodně není fádní, hravost návrhu pak ale zklidňuje jistá opakovatelnost jednotlivých podlaží. Základní tvarová koncepce domu reaguje na nepravidelný tvar pozemku, ale snaží se o jistý řád, který je pak základem pro vnitřní dispozici. Dům je navržen s ohledem na regulativy územního plánu. Dům je po celém obvodu záměrně odskakován, jednotlivé hmoty a jejich části pak korespondují s prvky spolu tvořícími vnitřní dispozice, na nárožích tak vznikají lodžie. Všechna čtyři nadzemní podlaží jsou umístěna na podstavec ze sloupů, mezi nimiž jsou navržena parkovací stání na úrovni terénu. Vysunutím domu na nohy v podobě sloupů i za cenu zvýšení stavby celý dům odlehčuje. Fasády jsou pak děleny lehce nepravidelným rytmem svislých oken. Fasády prostorově členitého domu jsou navrženy v bílé omítce a specifickém cihelném obkladu, který je navíc kladen ve dvou směrech. Materiálové řešení fasád dům opticky člení na menší celky, což dopomáhá jeho zakomponování do daného prostoru. Základní provozní celky jsou od sebe navzájem oddělené, ale stále blízko sebe, takže na sebe dobře navazují. Příjezd k parkování je vzdálený od pěšího přístupu, ale je vhodně napojený na vertikální komunikační jádro, které je situováno do centra celého domu. Podlaží pro parkování jsou celkem dvě, jedno je na úrovni terénu, případně pod ním, vždy v reakci na jeho průběh. Nejspodnější podlaží je pak přístupné rampou uvnitř dispozice domu.  Svislé komunikační jádro tvoří schodiště s výtahem propojující všechna podlaží domu. Dále je navrženo venkovní schodiště propojující podzemní patra s parterem domu, kde navazuje na přístupový chodník k hlavnímu vstupu do objektu. Chodník je tvořen rampou navazující na stávající chodník. První nadzemní podlaží kromě bytů nabízí i prostory určené pro komerci. Na podlaží se nachází 8 bytových jednotek. Další tři patra jsou dispozičně stejná, na každém je umístěno 10 bytů.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz