Základním krédem architektonické kanceláře je vedle vysoké kvality nabízených služeb individuální přístup architekta ke klientovi po celou dobu projektových prací s maximálním servisem samotného ateliéru a technickými možnostmi architekta pro projednání řešených úkolů kdekoliv mimo ateliér dle požadavků klienta.

Architektonická kancelář zajišťuje komplexní projektovou činnost, a to od přípravy a koncepce návrhů staveb, urbanistických celků, interiérů a výstavních expozic (architektonické, urbanistické studie), dokumentace pro veškeré stupně stavebního řízení (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, vodoprávní řízení, apod.) přes jejich projednání a vyhotovení prováděcích projektů po autorské dozory, dle požadavku investora včetně inženýrské činnosti (průzkumy, zaměření, potřebná stanoviska, technická a ekonomická řešení).

Ateliér se zabývá projektovou činností všech druhů staveb (novostavby, rekonstrukce včetně památkově chráněných objektů) či interiérové tvorby. Typově tvorbu ateliéru zaujímají obecně poptávkou nejexponovanější stavby pro bydlení, stejně tak veřejné stavby celého jeho spektra (občanské stavby, průmyslové stavby, zemědělské stavby a dopravní stavby) a v neposlední řadě interiérová tvorba a výstavnictví.

Rodinný dům v kruhu / interiér

Poločas rozpadu a obnovy / událost

Lávka u Cekova / novostavba

 

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz