lokalita Boskovice
účel bydlení
charakter novostavba
projekt 2018
investor soukromá společnost
náklady 62 mil. Kč

Objekt je navržen jako šestipodlažní (jedno podzemní podlaží + 5 nadzemních), s plochou střechou. Nejvyšší podlaží objektu je uskočené, hmota objektu tak respektuje výškovou hladinu okolní zástavby. Jižní fasáda, kam je orientována většina bytů, je charakterizována maximálním prosklením a prostornými lodžiemi, vertikálně členěnými do nepravidelné podoby. Obdobné lodžie jsou situovány i na západní fasádě. Severní fasáda je tvořena rastrem čtvercových oken a svislým pásem schodišťového prostoru. Okna orientovaná západ, která nejsou stíněna stříškou lodžie, budou opatřena exteriérovými žaluziemi.Objekt je přístupný ze severní strany. Hlavní vstup je situován do 1.PP, ze zádveří je přístupný hlavní komunikační prostor - chodba se schodištěm a výtahem. Dále je možné odsud vstoupit do prostoru garáží, sklepních kójí a skladu. V rámci 1.NP je dále navržena technická místnost. Základní provozní řešení obytných nadzemních podlaží je totožné – uprostřed dispozice je navržena centrální chodba, ze které jsou přístupné všechny byty na podlaží. Navazující dvouramenné schodiště je přisazeno k severní fasádě a zajišťuje tak dobré přirozené prosvětlení. V 1.NP-4.NP je umístěno vždy 7 bytů na podlaží (v 5.NP 6 bytů). Dispozičně se jedná o typy 1+kk, 2+kk a 3+kk. Čtyři byty z celkového počtu 34 bytů nesplňují normové požadavky na osvětlení, jsou proto označeny jako studio. Suterén, pás schodišťového prostoru a nejvyšší nadzemní podlaží budou opatřeny probarvenou dekorativní omítkou v metalickém hnědém odstínu, všechny ostatní plochy fasády budou provedeny v bílé omítce. Pevné rámy oken jsou navrženy v tmavě šedé barvě, rámy otvíravých křídel a garážové vrata budou v dřevěném dekoru. Lodžie jsou opatřeny kovovým zábradlím se svislou výplní v šedém odstínu. Spolupráce: ing. arch. Jiří Šerek (vizualizace), ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. VLubomír Kosík, ing. Ivo Lukačovič (statika),  ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Petr Ambrož (doprava), ing. Hana Vochtová (PENB).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz