lokalita Brno, Černovice
účel administrativa, obchod, servis
charakter novostavba
projekt 2015
investor Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
náklady neuvedeny

Objekt je navržen v moderním architektonickém tvarosloví s plochými střechami. Objekt svým charakterem zapadá do původní zástavby starých Černovic. Dům bude dvoupodlažní, nepodsklepený, umístěný na stávajících základech. Hmota druhého podlaží je vůči 1NP otočena o devadesát stupňů, při pohledu shora připomíná tvar písmene X. Přesah u vstupu nabízí využití jako kryté závětří a chráněný vjezd do skladové části. Charakteristickým architektonickým prvkem je zvýrazněné horizontální lemování atiky a předokenní žaluzie, přispívající k ochraně proti přehřívání interiéru. Základními materiály užitými na fasádě je kombinace bílé omítky, skla a dřevěného obkladu (variantně může být použit kompozitní obklad z přírodního kamene). Na nárožích je fasáda doplněna o nasvícené panely s firemním logem. 1.NP  bude funkčně sloužit pro servisní a skladovací účely, dále se zde nachází vstupní hala a místnost pro kontakt se zákazníky. Podlaží je koncipováno jako konstrukční trojtrakt s centrální chodbou a skladovými a servisními prostory po stranách. Chodba je prosvětlena bočními atrii a prosklenými stěnami vstupní haly a schodiště. Jednotlivé místnosti skladů budou osvětleny pomocí úzkých lineárních oken pod stropem. Tím zároveň dojde k „odhmotnění“ horního podlaží. Navýšení kapacit skladovacích nebo servisních ploch je možné provést dostavbou JV směrem pod přesahem druhého podlaží (100 m2), případně lze uvažovat o dalším rozšiřování jižním směrem v návaznosti na centrální chodbu. 2.NP je rovněž řešeno jako trojtrakt s variabilní dispozicí. Celé podlaží je určeno pro potřeby administrativy. Kanceláře managementu, administrativních pracovníků a konferenční místnost jsou orientovány jihozápadním směrem. Kanceláře obchodníků a zázemí jsou směřovány na severovýchod. Dispoziční uspořádání kanceláří je variabilní, exponované kanceláře je možné přesunout na klidnější severovýchodní stranu při potlačení příznivějších klimatických podmínek zejména v zimním období. V jihovýchodní části druhého podlaží je navržena rozvojová plocha, která v první fázi bude fungovat jako relaxační zóna.  Nad částí 1.NP je plánována pochozí střešní terasa, sloužící jako odpočinková plocha pro zaměstnance. Konstrukčně je dům řešen jako kombinace stěnového systému v 1.NP a železobetonového skeletu 2.NP. Spolupráce na projektu: ing. arch. Josef Pospíšil.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz