lokalita Bohdalice
účel bydlení
charakter novostavby
projekt 2022
investor Residence Bohdalice s.r.o.
náklady neuvedeno

Navrhovaná zástavba rodinných domů se nachází v obci Bohdalice, ležící jižně od Vyškova. Předmětný pozemek pro výstavbu domů je situován v jižní části obce, navazuje na novou lokalitu rodinných domů a těsně sousedí s obcí Kozlany. Obytný soubor bude přístupný po asfaltové komunikaci, umístění pozemku umožní výhled do kraje. Pozemek je svažitý. Příjezd k pozemku je ze severní strany, což umožnuje vhodné umístění staveb vůči světovým stranám. Obytný soubor je přehledně členěn příjezdovými komunikacemi, které vytváří několik nových ulic, vzniká zde i prostor pro přírodní prvek parku s vodní plochou. Jednotlivé ulice nabízí dva základní typy rodinných domů lišících se velikostí. Páteřní komunikace netvoří pravoúhlý rastr, ale kopírují lichoběžníkový tvar parcel a umožňují situovat domy v různých polohách, avšak uspořádaným způsobem. Všechny domy jsou navrženy v základní jednoduché hmotě, tedy obdélníkový půdorys zakončený sedlovou střechou. Domy jsou přízemní s obytným podkrovím, které je dostatečně vysoké pro praktické využití prostoru. Charakteristickým motivem celého obytného souboru, který se objevuje na fasádách domů, je kamenný obklad. Ten je použit v několika odstínech, je zde tedy opět uvažováno s určitým stupněm hravosti, která celý návrh oživuje a vytváří originální zástavbu. Domy mají plechovou střešní krytinu, tmavě šedé okenní rámy, celková kompozice fasády je doplněna o plochy betonových stěrek a dřevěných prvků. Zvolené materiály mají vždy své opodstatnění, beton vytváří nadokenní překlady, dřevo pak umocňuje přírodní charakter domů a vytváří akcenty probíhající po celé výšce domu, ať už ve formě žaluzií, nadokenního překladu vikýřového okna či na pergole. Právě konstrukce lehkých zastřešení doplňují základní hmoty domů a vytvářejí zastřešení parkovacích míst. Konstrukce jsou podepřeny subtilními tmavě šedými sloupky, které korespondují s ostatními liniovými prvky stavby (členění okenních rámů). Celá kompozice spolu se vzrostlou zelení vytvoří velice efektivní zástavbu atraktivních rodinných domů.  Přidanou hodnotou celého obytného souboru je centrální park, který je navržen včetně vodní plochy a doplňkových staveb (molo, lavičky v klidových zákoutích apod.). Rodinný dům typu A je velikostně menší variantou. Rozpoznávacím rysem je samostatně stojící garáž, která je s domem spojena pergolou. Do domu se vstupuje přes zapuštěné závětří. Na něj navazuje zádveří, které zpřístupňuje hlavní obytný prostor tvořený kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Dále se zde nachází pracovna. Ze zádveří se dále vstupuje do koupelny, na samostatné WC a vede odtud schodiště do podkroví. Horní podlaží je tvořeno ložnicí s možností prostorné šatny, dvěma dětskými pokoji, koupelnou a samostatným WC. Rodinný dům typu B tvoří větší variantu domu. Dispoziční řešení přízemí je obdobné jako u druhého typu, jen garáž přiléhá přímo k domu, aby bylo vytvořeno větší podkroví. Dispozice opět začíná krytým závětřím, přízemí domu tvoří obytný prostor, pracovna a ze zádveří přístupná koupelna, WC a schodiště do patra. Podkroví tvoří na jedné straně ložnice se šatnou, v centru dispozice se nachází koupelna a WC. Druhou polovinu podlaží tvoří čtyři obytné místnosti různých velikostí. Uspořádání nabízí flexibilní využití, lze zde uvažovat o samostatné bytové jednotce pro člena rodiny s vlastním zázemím.

 

 

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz