Domy jsou součástí obytného souboru Lesní město, umístěného do přírodního prostředí jižního svahu obklopeného lesy s výhledem na rázovitou kopcovitou krajinu obklopující Moravský kras, jehož pozoruhodnosti budou mít obyvatelé v těsné blízkosti svého nového domova. Zástavba řadových rodinných domů je koncipovaná jako přízemní s důrazem na pohodlí vzhledem k pobytu v jednom podlaží a propojení vnitřní dispozice s venkem, a to vše povýšeno existencí prostorné kryté terasy podél jižní strany. Stavby je jednoduchá, z kompaktního objemu vyrůstá pouze hmota zkoseného světlíku.  

 


Realizace: 2013


Spolupráce na projektu: ing. arch. Eva Zachovalová,  ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Petr Uhrín, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ladislava Surá (PBŘ).

Hlavní prostor domu zahrnuje obývací pokoj jídelnu a kuchyň, jeho dynamiku umocňuje pultový světlík nad kuchyňskou linkou s pásovým oknem severní fasády. Nároží prostoru v centrální poloze zaujímá krb orientovaný k barovému pultu a součsně do pracovny a obývacího prostoru. Sjednocujícím prvkem celého přízemního domu je velkoformátová světlá dlažba přecházející ze zádveří napříč prostorem do ložnicové části.

 

 

 

 

Realizace: 2013


Spolupráce na projektu: ing. arch. Eva Zachovalová,  ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Petr Uhrín, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ladislava Surá (PBŘ), MgA. Dagmar Kabátová (interiér).

Pavilon Ústavu fyzikální elektroniky se nachází  poblíž centrálního parčíku v návaznosti na děkanát fakulty a spolu s dalším objektem sekce fyzyky, Ústavem fyziky kondenzovaných látek, tvoří osu areálu z původních provozních budov. Za doby existence sociálního zaopatřovacího ústavu pavilon sloužil jako vývařovna. Pavilon je specifický svým osobitým a výrazným komínem z režného zdiva tehdjší kuchyně. Další zajímavostí je propjení můstkem v druhém nadzemním podlaží se sousedním ubytovacím pavilonem pro práceschopné nezaměstnané.

 

 

 

Realizace: 2004 - 2008, oceněno v soutěži stavba Jihomoravského kraje 2008

 

Spolupráce na projektu: Kovoprojekta Brno, a.s., (DSP), Projekční architektonická kancelář, spol. s r.o (DPS).

Zadání bylo následující - vytvořit novou posluchárnu s kapacitou  180 míst a spolu s dvěmi rekonstruovanými stávajícími posluchárnami vytvořit vzájemně propojený posluchárenský blok fakulty informatiky jak po stránce provozní, technologické z hlediska AV techniky a v neposlední řadě  interiérové. Společně s aulou vznikl nový počítačový sál, přístupný z křídla B fakulty. Stavbu byla řešena  komplexně a to včetně interiéru a designu nábytku, a to zejména sedacího.

 

 

 

 

Realizace: 2004 - 2005

 

Spolupráce na projektu: Ondřej Fiala (stavební řešení), ing. Iva Hažmuková (konstrukční řešení), ing. Radovan Duránik (vzduchotechnika), Apollo Art (silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika), ing. Pavel Caha (topení), ing. Jan Černý (ZTI), ing. Kamil Votřel (interiér).

Expozice automobilky Daewoo umístěná v křídle A1 pavilonu A svým pojetím zapadá do převýšeného prostoru tohoto klasického pavilonu brněnského výstaviště. Modrá  prosklená podsvícená podlaha o ploše 720 m2 kontrastuje svým soudobým, moderním výrazem s typickými oblouky této výstavní lodě. Vzdušnost expozice je povýšena lehkým textilním podhledem, napnutým mezi soustavu technicistních ocelových sloupů s dynamickými výřezy v duchu celkového vizuálního a designového výrazu stánku.

 

 

 

 

 

 

Realizace: AUTOSALON 1997, 1. místo v soutěži EXPOIMAGE

 

Spolupráce na projektu: Michal Kunc

Vzhledem k exponovanosti z tří stran je dům koncipován jako atriový s volným přechodem do zahradní části s bazénem z jihozápadní strany. Cihlově červený obklad příjemně kontrastuje se zahradou, tvořenou díky atypickému pozemku zajímavou soustavou ploch se vzrostlou zelení a dominantními plochami zeleného trávníku. Výrazovými prvky pak jsou vertikální, bíle orámované střešní vikýře coby oči, dívající se do okolí. Spojení s přírodou a venkovním prostorem tvoří vysoké vertikální okna zejména v nárožních partiích obytné části domu.

 

 

 

 

Realizace: 2006 - 2007

 

Spolupráce na projektu: ing. arch. Dušan Knoflíček, ing. Petr Uhrín, Ondřej Fiala, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), Zdeněk Němeček (elektro), Eva Fajkusová (PBŘ).

Oblouková lávka pro chodce umožňuje pěší přístup do osady Cekov mezi Mýtem a Cerhovicemi nad dálnicí D5 z Prahy do Plzně. Dálnice zde probíhá ve 13 metrů hlubokém zářezu. Lávka má podélný spád 5,5 %, vyklenutí koncových opěr dosahuje 4,3 metru. Celková délka lávky činí 82 metrů, šířka 3 metry, oblouk má rozpětí 69 metrů a jeho vzepětí je 3,4 metru. U cekovské lávky je mezi železobetonovým obloukem a mostovkou vějířovitě uspořádáno 70 ocelových stojek v párech o proměnlivé výšce od nejdelší (5,4 metru dlouhé) až po nejkratší (0,275 m dlouhou), vše doplněné transparentním pásem zábradlí. Svým uspořádáním připomínají paprsky vycházejícího slunce.

 

 

 

Realizace: 1994 - 1995, oceněna v národní soutěži Dobrý design 1997, ocenění mostní stavba roku 1995

 

Spolupráce na projektu: ing. Radek Menšík

Byt se nachází v novém komplexu bytových domů a služeb nedaleko Starého Brna. Představy investora - manželů, jejichž děti už vylétly z hnízda, byly vytvořit moderní ale nekomplikovaný prostor umožňující společný pobyt v útulném prostředí s teplem krbu a vazbou na venkovní prostor s veškerým servisem takříkajíc po ruce. Kuchyň s vinotékou, dostatek sezení či ležení dle potřeby a nálady (pro čtení, snídani, sledování filmu, slavnostní i běžné večeře, pro dva i třeba deset lidí). Současně byt zahrnuje prostory pro nerušenou práci - oba pracovně vytížení partneři mají vlastní pracovnu s vybavením dle vlastního gusta s vazbou na společnou lódžii. Jedna z pracoven slouží též jako místnost pro hosty s vlastní koupelnou.

 

 

 

Realizace:2007

 

Spolupráce na projektu: ing. arch. Kamila Pohanková

Domy jsou součástí obytného souboru Lesní město, umístěného do přírodního prostředí jižního svahu obklopeného lesy s výhledem na rázovitou kopcovitou krajinu obklopující Moravský kras, jehož pozoruhodnosti budou mít obyvatelé v těsné blízkosti svého nového domova. Zástavba řadových rodinných domů je koncipovaná jako přízemní s důrazem na pohodlí vzhledem k pobytu v jednom podlaží a propojení vnitřní dispozice s venkem, a to vše povýšeno existencí prostorné kryté terasy podél jižní strany. Stavby je jednoduchá, z kompaktního objemu vyrůstá pouze hmota zkoseného světlíku.  

 


Realizace: 2013


Spolupráce na projektu: ing. arch. Eva Zachovalová,  ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Petr Uhrín, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ladislava Surá (PBŘ).

Centrální prvek tvoří tvarově atypický stůl, který svou hmotou kopíruje obě rozdílné části místnosti, zároveň je však spojuje do celistvého prostoru. Stůl je zhruba v polovině délky rozdělen na dvě části pro lepší přístupnost k celkem 50 židlím. Konstrukce stolu je kryta lakovanými a skleněnými plochami, které vytváří ze stolu jednotný, ucelený a elegantní dominantní prvek, který podtrhuje přísný a čistý ráz celé místnosti. Elegantní křivka stolu zároveň vymezuje vstupní prostor, který slouží hned k několika účelům.

 

 

 

 

Realizace: 2009

 

Spolupráce na projektu: ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), Stanislav Pergler (VZT), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro).

Budova Institutu biostatistiky a analýz Přírodovědecké fakulty je součástí areálu bývalého chudobince, který byl ve dvacátých letech minulého století podle rozhodnutí rady města nabídnut jako provizorium vznikající Masarykově univerzitě. Tato budova se svým pojetím vymyká koncepci původní zástavby, neboť byla realizována až v roce 1931 jako soudobě koncipovaný pavilon anaytické chemie od arch. Kotase. Z hlediska exteriéru byl budově ponechán původní seriozní výraz akademického prostředí.

 

 

 

 

Realizace: 2004 - 2008, oceněno v soutěži stavba Jihomoravského kraje 2008

 

Spolupráce na projektu: Kovoprojekta Brno, a.s., (DSP), Projektový ateliér ŽS a.s. (DPS).

V nově rekonstruované budově došlo k provozně dispozičním změnám ve spojitosti s novou náplní a funkcí objektu. Dveře a okna byly navrženy dle původních zásad v totožném materiálovém provedení. Důraz byl kladen na detaily zámečnických výrobků jak repasovaných tak novodobých. Interiéry jsou koncipovány v elegantním duchu, v pozorovateli vyvolávajícím pocity prvních prvorepublikových návštěvníků školy. Architektonické a stavební řešení bezezbytku koresponduje se soudobými požadavky na moderní provoz školského zařízení zejména z hlediska bezbariérového provozu a přehledné dispozice v návaznosti na vnitřní informační systém objektu, který byl součástí celkového návrhu rekonstrukce.

 

Realizace: 2004 - 2008, oceněno v soutěži stavba Jihomoravského kraje 2008

 

Spolupráce na projektu: Kovoprojekta Brno, a.s., (DSP), Projektový ateliér ŽS a.s. (DPS).

Prodejna se nachází v původním klášteře sv. Voršily. Klášter byl postaven po třicetileté válce v letech 1651 – 1674. V roce 1997 byl celý areál zrekonstruován na obchodní dům. Naleznete zde mimo 17-ti obchodů také galerii, kavárnu, cocktail bar, cestovní kancelář a dvě neziskové organizace. Obchodní prostory Nefertiti zahrnují dvě symetrické části, vstupní se zaměřením na užitné sklo a lustry.

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace: 1998


Spolupráce na projektu: Michal Kunc.

 

Interiér laděný do orientálního hávu využívá křížového zaklenutí stropu k umístění mahagonových obloukových nosníků pro zavěšení různých typů a velikostí lustrů, využívajících optimální hloubky prodejnho prostoru. V další části je koncipována do podoby egypské hrobky prodejna doplňků a dekorativních předmětů. Interiér je tvořen obkladem stěn a sloupu v původním historickém tvarosloví včetně nástěnných maleb a reliéfů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace: 1998


Spolupráce na projektu: Michal Kunc.

Konstrukce stavby, jak už u rekonstrukcí a nástaveb bývá pravidlem, je navržena co nejlehčí – ocelová konstrukce čítající 9 desítek tun s lehkým opláštěním s exponovanou obloukovou fasádou větraných pryskyřičných desek v přírodním dezénu, vertikální členění štíhlými okny a prosklené schodiště odlehčuje objekt posluchárny též pocitově a současně bezkonfliktně zapadá do původní architektonicko hmotové konfiguace objektu fakulty.

 

 

 

 

Realizace: 2004 - 2005

 

Spolupráce na projektu: Ondřej Fiala (stavební řešení), ing. Iva Hažmuková (konstrukční řešení), ing. Radovan Duránik (vzduchotechnika), Apollo Art (silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika), ing. Pavel Caha (topení), ing. Jan Černý (ZTI), ing. Kamil Votřel (interiér). 

Ostrovní expozice je navržena ve formě vesmírného tělesa – kosmické lodi, koncové části jsou tvořeny stylizovanými koulemi, propojenými středním traktem, v patře je umístěn bar se schodištěm, v přízemí uzavřené jednací prostory se zázemím (kuchyňka s příručním skladem a šatnou). V kulovitých objektech jsou umístěny v přízemí přední projekce v prvním, červeno-stříbrném,  a volná jednací  místa v druhém, modro-stříbrném objektu, v patře pak volná jednací místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace: INVEX 2000

Rekonstrukce a přístavba na poměrně úzkém pozemku daném řadovou zástavbou stávajících rodinných domů na frekventované ulici. Orientace ke světovým stranám předurčuje směrování obytných místností přístavby do jižní zahrady, kdy velkorysý obytný prostor, zahrnující kuchyň, jídelnu a obývací pokoj je od terasy s bazénem oddělen pouze skleněnou stěnou, prosvětlující z jihu  též ložnici se sociálním zařízením v patře s vazbou na atrium, vnitřní whirpool a posilovnu. Toto křídlo je rovněž komunikační osou navazující na přízemí rekonstruovaného domu. Meziprostor je prosvětlen druhým atriem. 

 

 

 

 

Projekt: 2010

 

Spolupráce na projektu: ing. arch. Josef Pospíšil, ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. arch. Ondřej Aust.

Dominantním prvkem domu je velkorysá terasa charakterizující architekturu celého souboru. Jako základní povrch staveb byl zvolen dřevěný obklad, jehož přírodní vzhled podtrhuje chatový ráz zástavby. Jednotlivé domky jsou pak doplněny variantami s omítkou, kdy jsou zvoleny ne příliš pestré, ale spíše přírodně působící barvy. Hmoty domků jsou drobné, působí lehkým dojmem, který je podtržen maximálním prosklením jižní fasády. Domy nejsou od vozovky děleny plotem, ale jen pásem zeleně.

 

 

 

Realizace: 2013


Spolupráce na projektu: ing. arch. Eva Zachovalová,  ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Petr Uhrín, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ladislava Surá (PBŘ).

V nově rekonstruované budově  byly veřejné prostory citlivě doplněny interiérovými prvky ve vazbě na původní restaurované konstrukce. Podlahám byl vtisknut původní ráz v kombinaci kamenného schodiště a teracového povrchu v odpovídajících barevných odstínech. Dveře a okna  byly navrženy dle původních zásad v totožném matereiálovém provedení. Důraz byl kladen na detaily zámečnických výrobků jak repasovaných tak novodobých. Architektonicé a stavební řešení bezezbytku koresponduje se soudobými požadavky na moderní provoz školského zařízení zejména z hlediska bezbariérového provozu a přehledné dispozice v návaznosti na vnitřní orientační systém objektu, který byl součástí celkového návrhu rekonstrukce. Realizace: 2004 - 2008, oceněno v soutěži stavba Jihomoravského kraje 2008

 

Spolupráce na projektu: Kovoprojekta Brno, a.s., (DSP), Projekční architektonická kancelář, spol. s r.o (DPS).

Vzhledem k exponovanosti z tří stran je dům koncipován jako atriový s volným přechodem do zahradní části s bazénem z jihozápadní strany. Cihlově červený obklad příjemně kontrastuje se zahradou, tvořenou díky atypickému pozemku zajímavou soustavou ploch se vzrostlou zelení a dominantními plochami zeleného trávníku. Výrazovými prvky pak jsou vertikální, bíle orámované střešní vikýře coby oči, dívající se do okolí. Spojení s přírodou a venkovním prostorem tvoří vysoké vertikální okna zejména v nárožních partiích obytné části domu.

 

 

 

 

Realizace: 2006 - 2007

 

Spolupráce na projektu: ing. arch. Dušan Knoflíček, ing. Petr Uhrín, Ondřej Fiala, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), Zdeněk Němeček (elektro), Eva Fajkusová (PBŘ).

Přání investora bylo následující: stěžejním materiálem pro podlahy, stěny, stropy nosné prvky a výplně má být dřevo prošlé časem včetně různých přirozených defektů, spojených s jeho stárnutím, dírek od červotočů nevyjímaje.... Znamenalo to veškerý materiál prohnat mikrovlnou komorou a pak už zůstalo vše jen na architektovi. Vzhledem k tomu, že původní chalupa a později rekonstruovaný rodinný dům byl stavěn klasicky, bylo pro uskutečnění otevřené dispozice nahradit většinu nosných zdí ocelovou konstrukcí a ta je opět schována za dřevěnými obklady sloupů, průvlaků a ztužujících rámů.

 

 

Realizace: 2010 - 2011

 

Spolupráce na projektu: ing. arch. Zdeněk Ševčík, ing. arch. Helena Říhová, ing. arch. Zdeněk Dvořáček, Ondřej Fiala, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ladislava Surá (PBŘ).

 

Kongresový sál byl koncipován v bývalém půdním prostoru zámku Liblice, tvořeném elipsovitou místností se dvěmi protilehlými vstupy na bočních stěnách a se šesti okny umístěnými po třech oknech v čelech místnosti. Nosná konstrukce podlahy je tvořena ocelovými nosníky, svařené v rošt, kotvený do obvodového zdiva. Výškově je místnost vymezena dřevěnými trámy krovu. Zadání investora bylo vytvořit konferenční sál o celkové kapacitě cca 100 míst s odpovídajícím vybavením vlastního interiéru, audovizuální technikou, vzduchotechnikou – klimatizací a akustikou sálu.

 

 

 

Realizace: 2006 - 2008

 

Spolupráce na projektu: Ondřej Fiala (stavební řešení), ing. Iva Hažmuková (konstrukční řešení), ing. Radovan Duránik (vzduchotechnika), Apollo Art (silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika), ing. Kamil Votřel (interiér)

Jádrem řešení je stupňovitá ocelová konstrukce podlahy pro umožnění optimálního výhledu na pult přednášejících a současně na systém tří pláten. Řešení podlah je významné též z hlediska fungování vzduchotechniky a vytápění. Akustické řešení sálu s elipsovitým půdorysem bez akustických obkladů stěn v problematických obloukových tvarech je velice náročné, je řešeno akustickým zavěšeným podhledemv kombinaci akusticky pohltivých a odrazivých ploch s pohledovou akustickou deskou v dřevěném dezénu,  akusticky pohltivými stěnovými obklady v dezénu pískovce, osazenými v osmi pásech na světlou výšku místnosti podél oken.

 

 

Realizace: 2006 - 2008

 

Spolupráce na projektu: Ondřej Fiala (stavební řešení), ing. Iva Hažmuková (konstrukční řešení), ing. Radovan Duránik (vzduchotechnika), Apollo Art (silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika), ing. Kamil Votřel (interiér). 

Výrazovým prvkem interiéru jsou šikmé podhledy v dezénu zebrano, korespondující s novým směrem obkladů vstupní stěny. Naopak uliční stěna se tváří jednolitě ve formě zelených textilních žaluzií na výšku místnosti. Nepravidelná kompozice pásů podhledových svítidel dodává prostoru vzdušnosti a nevšedního výrazu.

 

 

 

 

 

 

 

Realizace: 2005

 

Spolupráce na projektu: Ondřej Fiala (stavební řešení), Stanislav Pergler (vzduchotechnika), Apollo Art (silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika), ing. Kamil Votřel (interiér). 

Na atypické parcele jsou  koncipovány dvě na sobě nezáviské bytové jednotky s důrazem na kvalitu bydlení výše položeného objektu. Konfigurace terénu bylo využito k bezbariérovému přístupu k oběma bytovým jednotkám, příjezd k výše položenému domu je umožněn podjetím pod objektem přes prostory pro parking vozů a pak po terénu až ke vstupu. Hmota domu je jednoduchá, jasná - dřevem obložený hranol s odlehčenámi podélnými stěnami sklenénými výplněmi s částečným barevným akcentem v kontrastu s neutrálním dřevem, sklem, kovovými rámy. Horní objekt spočívá na šedé kamenné podstavě přízemního bytu opět v kontrastu s prosklenými plochami obdélníkových okenních a dveřních otvorů.

 

 

 

Projekt: 2010

 

Spolupráce na projektu: ing. arch. Josef Pospíšil, ing. arch. Ondřej Aust.

Dominantním prvkem domu je velkorysá terasa charakterizující architekturu celého souboru. Jako základní povrch staveb byl zvolen dřevěný obklad, jehož přírodní vzhled podtrhuje chatový ráz zástavby. Jednotlivé domky jsou pak doplněny variantami s omítkou, kdy jsou zvoleny ne příliš pestré, ale spíše přírodně působící barvy. Hmoty domků jsou drobné, působí lehkým dojmem, který je podtržen maximálním prosklením jižní fasády. Domy nejsou od vozovky děleny plotem, ale jen pásem zeleně.

 

 

 

Realizace: 2013


Spolupráce na projektu: ing. arch. Eva Zachovalová,  ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Petr Uhrín, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ladislava Surá (PBŘ), MgA. Dagmar Kabátová (interiér).

Dům je dvojpodlažní s vloženým obytným podlažím do mezipatra a díky potřebné větší světlé výšce vnitřního bazénu, který je tak společně s garáží a saunou položen ještě níže než vstupní podlaží. Díky takovému uspořdání jednotlivých podlaží byla dána hmotová struktura objektu, tvořená soustavou ploch střech, vikýřů a šíkmých ploch zábradlí teras a výrazného komínu vnitřního krbu z přírodní břidlice. Tmavošedá krytina spolu s kameným soklem stejného odstínu je výrazově vůdčí v kontrastu s meruňkovou fasádou se dřevěnými prvky trámů, sloupů, obkladů a výplní otvorů.

 

 

 

Realizace: 2000 - 2001

 

Spolupráce na projektu:  ing. Petr Uhrín (architektonicko-stavební řešení), ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Libor Švarzberger (ZTI), ing. Pavel Caha (topení), Zdeněk Němeček (elektro), ing. Eva Fajkusová (PBŘ).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz