Architektonický ateliér jsem založil v roce 1992. Následující rok jsem byl autorizován Českou komorou architektů v oboru pozemní stavby a interiérová tvorba (č. autorizace 00387). Architektonická kancelář zajišťuje komplexní projektovou činnost, a to od přípravy a koncepce návrhů staveb, urbanistických celků, interiérů a výstavních expozic (architektonické, urbanistické studie), dokumentace pro veškeré stupně stavebního řízení (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, vodoprávní řízení, apod.) přes jejich projednání a vyhotovení prováděcích projektů po autorské dozory, dle požadavku investora včetně inženýrské činnosti (průzkumy, zaměření, potřebná stanoviska, technická a ekonomická řešení). Nabízíme zpracování dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace ke kolaudaci.

Nedílnou součást projektové činnosti tvoří interiérová tvorba a výstavnictví. Architektonický ateliér zajišťuje komplexní služby od návrhu až po spolupráci při realizaci interiéru a výstavní expozice (autorský dozor, technický dozor). Služby zahrnují zajištění veškerých nutných informací pro návrh interiéru a výstavní expozice, vypracování studie interiérů a výstavní expozice včeně vizualizací až po prováděcí dokumentaci interiérů a výstavních expozic. Dále nabízíme provedení rozpočtů a výběr typového interiérového vybavení. Projektová kancelář má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady díla a škody do výše 10 mil. Kč.

Ateliér se zabývá projektovou činností všech druhů staveb (novostavby, rekonstrukce včetně památkově chráněných objektů) či interiérové tvorby. Typově tvorbu ateliéru zaujímají obecně poptávkou nejexponovanější stavby pro bydlení, stejně tak veřejné stavby celého spektra občanských, průmyslových, zemědělských a dopravních staveb včetně interiérové tvorby.

Základním krédem architektonické kanceláře je vedle vysoké kvality nabízených služeb individuální přístup architekta ke klientovi po celou dobu projektových prací s maximálním servisem samotného ateliéru a technickými možnostmi architekta pro projednání řešených úkolů kdekoliv mimo ateliér dle požadavků klienta (mobilní audiovizuální technika apod.) Ateliér na základě mnohaletých zkušeností z četných realizací tvoří tým s cca třemi desítkami externích projektantů (architekti, stavební inženýři, projektanti specialisté, specialisté pro inženýrskou činnost, průzkumy, geodetickou činnost apod.).

Tento princip naplňuje architektonický ateliér po celou dobu své existence ať už se jedná o individuální stavebníky např. rodinných domů, úprav interiérů či ve vztahu k velkým společnostem nebo organizacím, a to nehledě na rozsah požadovaných projektových prací. Příkladem jsou projekty pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Akademii věd ČR, Veletrhy Brno, a.s., Masarykovu univerzitu, Národní divadlo v Praze, kdy i ty nejdéle realizované projekty (např. Rekonstrukce areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity byla realizována kontinuálně v letech 2003-2008) řeším osobně, což umožňuje nejpřímočařejší a nejefektivnější jednání mezi zainteresovanými stranami, zejména mezi investorem a architektem.

Architektonický ateliér zastává zásadu aplikací nových technologií (velkým přínosem je možnost použití nových materiálů a technologií ve stavebnictví, mimo jiné pro interiérovou a designovou tvorbu na základě zkušeností z výstavářské tvorby). U rekonstrukce a návrhu interiérů zámku Liblice pro AV ČR stojí za zmínku propojení barokní architektury zámku s konferenčními prostorami vybavenými nejnovějšími high-tech technologiemi pro pořádání konferencí, seminářů či vzdělávacích akcí na mezinárodní úrovni. Jádrem multifunkčního objektu „Centrum S. Freuda“ pro město Příbor, je sál s proměnnou akustikou (otočné trojboké hranoly ve stěnách a stropu) pro provoz konferencí, přednášek, školení, výuky (mluvené slovo), koncertů (komorní hudba), kina a divadla malých forem (kombinovaný projev).

V národní soutěži Dobrý design 1997 mi byla udělena cena Vynikající design za řešení lávky pro pěší přes D5 u Cekova za zajímavé tvarové a konstrukční řešení při pozitivním hodnocení barevnosti a volby materiálu a kreativní přístup k problematice designu předmětů dálničního vybavení. Lávka pro pěší u Cekova získala také ocenění Mostní dílo roku 1995 v České republice. V rámci soutěže o titul Stavby Jihomoravského kraje 2008 jsem byl oceněn za stavbu Rekonstrukce a dostavba Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kdy stavba splňuje vyhlášené soutěžní podmínky a důstojně reprezentuje vysokou úroveň stavebnictví v Jihomoravském kraji. Mezi nejvýznamější práce v oboru výstavní tvorba, které jsou oceněny v rámci soutěže EXPO IMAGE, byla zařazena a oceněna 1. místem výstavní expozice RUMPOLD, kterou jsem navrhl v rámci akce ENVI v roce1996, stejného ocenění se mi dostalo za návrh výstavní expozice DAEWOO, 1. místo v rámci akce AUTOSALON 1997.

V roce 1998 jsem se zúčastnil výstavy DEFILÉ´98 - Salon výstavní tvorby u příležitosti 70. výročí vzniku brněnského výstaviště a konání Výstavy soudobé kultury v ČSR roku 1928. Výběr z mé výstavní tvorby jsem prezentoval v Domě umění města Brna (02/1998) a v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (04/1998). V rámci expozice firmy Danish Interpretation Systems na výstavě INFOCOM 2005 v Las Vegas byla prezentována realizace interiéru jednacího sálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze v Karmelické ulici, kterou jsem navrhl v roce 2002. V roce 2005 jsem se zúčstnil s mojí tvorbou VI. přehlídky českého designu pod názvem Český design 1990-2005 - Největší souborná výýstava českého designu, konané v Národní galerii v Praze.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz