lokalita dálnice D5 u Cekova
účel mostní stavba
charakter novostavba
realizace 1994 - 1995
investor ŘSD ČR
náklady neuvedeno

Oblouková lávka pro chodce umožňuje pěší přístup do osady Cekov mezi Mýtem a Cerhovicemi nad dálnicí D 5 z Prahy do Plzně. Dálnice zde probíhá ve 13 metrů hlubokém zářezu. Lávka má podélný spád 5,5 %, vyklenutí koncových opěr dosahuje 4,3 metru. Celková délka lávky činí 82 metrů, šířka 3 metry, oblouk má rozpětí 69 metrů a jeho vzepětí je 3,4 metru. Variantní projekt lávky byl předložen počátkem roku 1993, po jeho schválení byl vypracován kompletní projekt (červenec 1993-duben 1994) a stavba byla prakticky ihned zahájena. Trvala 17 měsíců (květen 1994-září 1995). Podle architektonického záměru vznikla lehká až subtilní lávka, bez jakýchkoliv těžkopádných prvků. Podobně jako lávka u Ejpovic, má i cekovská lávka přispívat svou konstrukcí k narušování určité monotónnosti krajiny, která negativně ovlivňuje pozornost řidičů. Terénní svahy některých francouzských dálnic jsou proto záměrně opatřovány barevnými a tvarovanými distraktory, které mají odstraňovat monotónnost. U nás tento úkol zatím připadl především architektům mostů a nadjezdů. U cekovské lávky je mezi železobetonovým obloukem a mostovkou vějířovitě uspořádáno 70 ocelových stojek v párech o proměnlivé výšce od nejdelší (5,4 metru dlouhé) až po nejkratší (0,275 m dlouhou), vše doplněné transparentním pásem zábradlí. Svým uspořádáním připomínají paprsky vycházejícího slunce. Dutiny ocelových stojek o čtvercovém průřezu 200 x 200 mm byly posléze vyplněny polyuretanovou pěnou. Spolupráce na studii a dokumentaci provedení stavby: ing. Radek Menšík (architektonicko stavební řešení, projekt pro stavební povolení, statika), Lávka, která získala ocenění "Most roku 1995" a v národní soutěži Dobrý design 1997 jí byla udělena cena Vynikající design, byla postavena 10 zaměstnanci Dopravních staveb Olomouc.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz