lokalita Brno, Kotlářská 2
charakter rekonstrukce
účel školství
realizace 2003 - 2004
investor Masarykova univerzita
náklady neuvedeno

Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je umístěn do tří pavilónů, ktré jsou součástí areálu bývalého chudobince, který byl ve dvacátých letech minulého století podle rozhodnutí rady města nabídnut jako provizorium vznikající Masarykově univerzitě. Původní zaopatřovací ústav císaře Františka Josefa, jehož základní kámen byl položen v červnu roku 1892, zaujímající rozlohu tří hektarů se stal nedílnou součástí postupné expanze středu města a významným městotvorným prvkem. Tehdejší pavilony pro umístění sirotků navazovaly na administrativní budovu ve dvou symetrických pavilonech podél původní Giskrovy, dnes Kaunicovy ulice. V průběhu necelého století existence fakulty se náplň těchto pavilonů měnila. Situace po 6-ti letém uzavření Masarykovy univerzity během druhé sv. války a změně politického systému u nás byla z hlediska Přírodovědecké fakulty specifická. Jako jedna z mála fakult MU zůstala v původních prostorách  areálu a též díky existenci botanické zahrady bez možnosti přirozeného rozvoje. Necitlivým adaptačním zásahům včetně příkladného socialistického zásahu na exteriéru a vnitřních úpravách v předrevolučním období nebyly uchráněny ani tyto budovy. Po přikročení k rekonstrukci areálu počátkem 21. století byl do těchto objektů (jsou symetricky umístěné vzhledem k budově děkanátu podél Kounicové ulice) soplečně s nejmladším původním objektem fakulty, pavilonem analitické chemie, Ústav geologických věd PřFMU. Třípodlažní budovy prošly během dvou let komplexní rekonstrukcí, kdy z původních objektů zůstaly pouze nosné konstrukce. Vedle změn dispozičních řešení došlo k úpravám interiérů a exteriérů  z hlediska nových výplní otvorů, podlah, stavebních výrobků a instalací a též bezbariérového provozu. Spolupráce na projektu: Kovoprojekta Brno, a.s., (DSP), Projekční architektonická kancelář, spol. s r.o (DPS).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz