lokalita Brno, Kotlářská 2
charakter rekonstrukce
účel školství
realizace 2004 - 2008
investor Masarykova univerzita
náklady neuvedeno

Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je jedním ze tří pavilónů Sekce fyziky, které jsou součástí areálu bývalého chudobince, který byl ve dvacátých letech minulého století podle rozhodnutí rady města nabídnut jako provizorium vznikající Masarykově univerzitě. Původní zaopatřovací ústav císaře Františka Josefa, jehož základní kámen byl položen v červnu roku 1892, zaujímající rozlohu tří hektarů se stal nedílnou součástí postupné expanze středu města a významným městotvorným prvkem. Pavilon Ústavu fyziky kondenzovaných látek je umístěn v přímé vazbě na botanickou zahradu a je posledním ze tří pavilonů, které  tvoří osu areálu z původních provozních budov. Za doby existence sociálního zaopatřovacího ústavu pavilon sloužil jako prádelna. V průběhu necelého století existence fakulty se náplň těchto pavilonů měnila. Situace po 6-ti letém uzavření Masarykovy univerzity během druhé sv. války a změně politického systému u nás byla z hlediska Přírodovědecké fakulty specifická. Jako jedna z mála fakult MU zůstala v původních prostorách  areálu a též díky existenci botanické zahrady bez možnosti přirozeného rozvoje. Necitlivým adaptačním zásahům včetně příkladného socialistického zásahu na exteriéru a vnitřních úpravách v předrevolučním období nebyly uchráněny ani tyto budovy. Po přikročení k rekonstrukci areálu počátkem 21. století byl do tohoto objektu umístěn Ústav fyziky kondenzovaných látek, jádrem kterého je technologicky špičková laboratoř tzv. čistých prostor fungující na základě nanotechnologických principů, umístěná v centrální poloze přízemí objektu. Třípodlažní budova prošla během dvou let komplexní rekonstrukcí, kdy z původního objektu zůstaly pouze nosné konstrukce. Cenným prvkem budovy, který se podařilo v plné míře zachovat je sedlový světlík nad prostorem haly ústavu. Vedle změn dispozičních řešení došlo k úpravám interiérů a exteriérů  z hlediska nových výplní otvorů, podlah, stavebních výrobků a instalací a též bezbariérového provozu. Spolupráce na projektu: Kovoprojekta Brno, a.s., (DSP), Projekční architektonická kancelář, spol. s r.o (DPS).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz