lokalita Brno, Kotlářská 2
charakter rekonstrukce
účel školství
realizace 2004 - 2008
investor Masarykova univerzita
náklady neuvedeno

Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je umístěn do jednoho ze tří pavilónů Ústavu fyziky, jež jsou součástí areálu bývalého chudobince, který byl ve dvacátých letech minulého století podle rozhodnutí rady města nabídnut jako provizorium vznikající Masarykově univerzitě. Původní zaopatřovací ústav císaře Františka Josefa, jehož základní kámen byl položen v červnu roku 1892, zaujímající rozlohu tří hektarů se stal nedílnou součástí postupné expanze středu města a významným městotvorným prvkem. Pavilon Ústavu fyzikální elektroniky se nachází  poblíž centrálního parčíku v návaznosti na děkanát fakulty a spolu s dalším objektem sekce fyzyky, Ústavem fyziky kondenzovaných látek, tvoří osu areálu z původních provozních budov. Za doby existence sociálního zaopatřovacího ústavu pavilon sloužil jako vývařovna. Pavilon je specifický svým osobitým a výrazným komínem z režného zdiva tehdjší kuchyně. Další zajímavostí je propjení můstkem v druhém nadzemním podlaží se sousedním ubytovacím pavilonem pro práceschopné nezaměstnané. V průběhu necelého století existence fakulty se náplň těchto pavilonů měnila. Situace po 6-ti letém uzavření Masarykovy univerzity během druhé sv. války a změně politického systému u nás byla z hlediska Přírodovědecké fakulty specifická. Jako jedna z mála fakult MU zůstala v původních prostorách  areálu a též díky existenci botanické zahrady bez možnosti přirozeného rozvoje. Necitlivým adaptačním zásahům včetně příkladného socialistického zásahu na exteriéru a vnitřních úpravách v předrevolučním období nebyly uchráněny ani tyto budovy. Po přikročení k rekonstrukci areálu počátkem 21. století byl do tohoto objektu umístěn Ústav fyzikální elektroniky s plazmochemickou laboratoří jako stěžejní její složkou umístěnou právě do historických prostor centrální kuchyně. Třípodlažní budova prošly během dvou let komplexní rekonstrukcí, kdy z původních objektů zůstaly pouze nosné konstrukce. Vedle změn dispozičních řešení došlo k úpravám interiérů a exteriérů  z hlediska nových výplní otvorů, podlah, stavebních výrobků a instalací a též bezbariérového provozu. Spolupráce na projektu: Kovoprojekta Brno, a.s., (DSP), Projekční architektonická kancelář, spol. s r.o (DPS).

 

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz