lokalita Brno, Líšeň
účel bydlení
charakter novostavba
realizace 2019
investor Picador, s.r.o.
náklady neuvedeno

Pozemek určený pro výstavbu terasového bytového domu je svažitý jižním až jihovýchodním směrem. Na území se uvažuje s prostorovým seskupením nízkopodlažních objektů rodinných a bytových domů. Domy jsou situovány na okraji brněnské části Líšeň, konkrétně jejího starého jádra. Poměrně svažitý pozemek uzavírá z východu původní zástavba nižších rodinných domů, z jihu drobná zástavba nových řadových domů a zahrady. Ze severní a západní strany k parcelám přiléhají pole a zahrady. Parcely jsou dostatečně kryty od hlučných komunikací. Pozemek má blízký přístup k okolní volné krajině, zajímavou lokalitou v okolí je například Mariánské údolí. Nově navržené objekty bytového domu jsou zasazeny do původní zástavby tak, aby maximálně využívaly pozemek, zároveň však splňují všechny předepsané limity území. Přístup na pozemek je umožněn z nové spojnice ulic Markovičovy a Chmelnice. Z nově navrhované komunikace se pak napojuje hlavní ulice obytného souboru zakončená obratištěm. Tato komunikace dělí řešený pozemek na jednotlivé podélné celky zástavby. Přístup k bytovému domu  bude zajištěn po venkovním schodišti přes prostranství skryté mezi hmotami domu. Ten logicky kopíruje poměrně svažitý terén tak, aby svým objemem korespondoval s ostatní zástavbou obytného souboru. Vzniká zde terasový dům se střešními terasami, které nabídnou kvalitní výhled do okolí, zvětší obytný soubor a zvýší komfort bytů. Hmota domu maximálně využívá pozemku, umožňuje vznik 12 bytových jednotek, které jsou řešeny skromněji než zbylá zástavba. Všechny byty mají k dispozici terasu, některé i vlastní zahradu. Skladba bytů je zvolena v závislosti na tvaru a modelaci stávajícího terénu, lepší využití vnitřního prostoru je možné díky zadnímu atriu, které umožňuje vstup do některých bytů a zároveň jejich přirozené osvětlení. Jádrem domu je svislá komunikace, která spojuje všechna podlaží, tedy i podzemní garáže, které jsou přístupné ze závěru hlavní komunikace souboru. V úrovni 2. NP ústí schodiště do zmíněného atria, o podlaží výš je na něj napojena pavlač pro vstup do nejvrchnějších bytů. Samozřejmostí jsou skladovací kóje rozmístěné v několika podlažích či propojení všech podlaží výtahem. Celý bytový dům je materiálově zjednodušen do bílých hmot, které jsou doplněny o prvky obložené dřevem. Tyto přesahy střech tvořící v čelním pohledu písmeno L se objevují u ostatních objektů souboru, v podobných modifikacích pak v celé zástavbě. Bytový dům tedy využívá stejných výtvarných a kompozičních principů jako domy ostatní, pouze v umírněnější podobě, ne však ve snížené kvalitě architektury. I přes založení domu ve svahu je konstrukce navržena co nejekonomičtěji, jedná se o stěnový systém s malými rozpony, veškeré vnitřní prostory jsou uvažovány spíše v nižších rozměrových hodnotách, avšak na hodnotách praktických dům nestrádá. Spolupráce na projektu: ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Petr Uhrín, ing. Iva Hažmuková, ing. Petr Lamparter (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ivo Mach (VZT), Ladislava Surá (PBŘ).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz