lokalita Brno, Černovice
účel administrativa, obchod, servis
charakter novostavba
projekt / realizace 2017 / 2023
investor Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
náklady neuvedeny

Výrazným činitelem při návrhu se stává blízkost rušné komunikace Černovická. Z tohoto faktu vychází i samotný návrh budovy. Ta je uvažována s vnitřním atriem tak, aby samotný administrativní provoz byl orientován do klidného atria, přičemž od rušného jihu zajišťuje klid blok servisních a skladovacích provozů a technického zázemí. Budova je navržena ve tvaru sevřeného písmene L, do budoucna se počítá s jejím uzavřením jihovýchodním křídlem. Hmota objektu respektuje výškovou hladinu okolní zástavby. Směrem do ulice Mírová je orientováno elegantně zaoblené nároží hlavního vstupu, směrem do ulice Černovické je navržena fasáda skladové části sloužící i jako hluková bariéra. Hlavními materiály užitými v exteriéru je bílá omítka kombinovaná s velkoformátovým keramickým obkladem. Architektonické tvarosloví je doplněno vertikálními okny, která jsou ve východní části uspořádána do pravidelného rastru, v západní části jsou naopak na fasádě rozehrány do nepravidelné podoby připomínající čárový kód. Skladové plochy orientované na jih a servisní prostory orientované na severozápad jsou osvětleny úzkými pásovými okny. Všechna okna orientovaná na jih a jihovýchod budou opatřeny exteriérovými žaluziemi. Objekt je dvoupodlažní, přičemž nad hlavním vstupem do budovy a vstupem do skladové části je hmota druhého podlaží vystoupena. Toto předstoupení podepřené šikmými oc. sloupy slouží jako přirozené krytí hlavních přístupových bodů. Budova je opatřena plochou střechou, pouze ze severní části vystupuje pultová stříška světlíkuPřízemí severního křídla bude sloužit jako hlavní vstup s recepcí. Hala je volně propojena s konzultační místností pro pacienty, sociálním zařízením a šatnou. V 1.NP na halu dále navazují servisní prostory. Jednotlivé místnosti jsou navrženy a vybaveny dle konkrétního účelu. Pracoviště pro servisní techniky obsahují vždy velký pracovní stůl vybavený dostatečným počtem zásuvek, případně přípojkami technických plynů. Pracoviště jsou doplněny regálovými sestavami pro uskladnění materiálu a tech. manuálů. Součástí servisních prostorů je také sklad desinfikovaných přístrojů a místnost s rozvodem technických plynů  a ionizací. Servisní prostory budou opatřeny antistatickou podlahou. Jižní křídlo v obou podlažích slouží skladovacím účelům. V 1.NP je umístěn samostatný vstup navržený tak, aby umožnil pohodlný příjem zboží. Za vstupem se nachází zádveří, na které navazuje přijímací sklad „špinavých“ přístrojů, místnost pro sklad odpadků a místnost s expedovaným zbožím. Zádveří je pak odděleno prosklenými dveřmi od hlavní skladové části, která je přístupná jen pracovníkům skladu. Velkou plochu u vstupu zabírá manipulační prostor volně propojený s pracovišti skladníků a balícím pultem. Z manipulačního prostoru je zároveň možné vejít do samotného skladu, případně do zázemí zaměstnanců, zahrnující toalety, kuchyňku a skříňky. V centrální části jižního skladu je navrženo komunikační jádro se schodištěm a výtahem. Pod schody v 1.NP bude umístěna úklidová místnost a sprcha. Druhé nadzemní podlaží severního křídla primárně slouží jako administrativní část budovy. Hlavní přístup je po zalomeném dvouramenném schodišti z recepční haly. Poblíž schodiště jsou umístěny pánské a dámské toalety, kuchyňka a velká shromažďovací místnost, kterou je možné pomocí posuvné příčky předělit na dva menší celky – jídelnu a zasedací místnost s šatnou a skladem mobiliáře. Obě podlaží jsou v této části budovy shora prosvětleny přes světlík, respektive přes otvor ve stropě nad 1.NP.V návaznosti na komunikační prostory se nachází kancelář administrativních pracovníků, která se rozprostírá přes celou šířku podlaží. S administrativou je propojen příruční sklad a office koutek. Dispozice pokračuje krátkou ústřední chodbou vybavenou sedacím nábytkem. Z chodby je možné vstoupit do kanceláře právníka, kanceláře managementu, kanceláře účetních a kanceláře obchodníků, která je rovněž navržena přes celou šířku podlaží. Z místnosti obchodníků vede vstup na točité venkovní únikové schodiště a do hlavního skladu, který se již nachází v jižním křídle objektu. Mimo klasický sklad je do 2.NP umístěna ještě serverovna a archiv. Spolupráce: ing. arch. Jiří Šerek (stavební řešení, vizualizace), ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Miroslav Fabián (PBŘ), Ivan Drápal (vytápění), ing. Holešovský (ZTI), ing. Dušan Slaný (EL), ing. Karel Alexa (SLP), ing. Josef Ševčík (technické plyny), Ivo Mach (VZT).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz