lokalita Olšany
účel bydlení
charakter novostavba
realizace 2024
investor soukromá osoba
náklady neuvedeny

Rodinný dům se nachází v obci Olšany, ležící východně od Brna. Předmětný pozemek pro výstavbu domu je situován v jižní části obce, stranou od hlavní komunikace. Vede k němu polní cesta, obklopen je zahradami rodinných domů a loukami. Pozemek je mírně svažitý, nabízí možnost výhledů do údolí. Příjezd k pozemku je ze severní strany, což umožnuje vhodné umístění stavby vůči světovým stranám. Tvar přízemního domu kopíruje tvar pozemku, reaguje na jeho svažitost a jednotlivé části domu jsou pak výškově této skutečnosti přizpůsobeny. Stavba je díky této základní koncepci poměrně členitá, každá její část je logicky osazena a navazuje na ostatní. Jednotlivé hmoty jsou ukončeny plochými či pultovými střechami, jejich vzájemné polohy jasně definují i exteriér stavby, který se stává její nedílnou součástí. V centru dispozice vzniká atrium, hlavní obytný prostor je napojen na terasu, která dále přechází v zahradu. Na tu jsou napojeny i ložnice. Jednotlivé hmoty domu tvoří zajímavý celek, který do postupně se rozvolňující zástavby dobře zapadá, nepravidelný charakter objemů stavby koresponduje s nepravidelností přírody, která na dům bezprostředně navazuje a hraje důležitou roli při vnímání stavby zvenku i zevnitř. Dům je originální, neskromný, ale svojí polohou neprovokuje a vhodně a soudobým způsobem doplňuje stávající zástavbu obce. Jednotlivým funkčním celkům odpovídá i jejich materiálové a barevné řešení. Převažuje bílá omítka, použit je kamenný i dřevěný obklad. Preciznost návrhu podtrhují detaily hravosti použití jednotlivých materiálů v různých souvislostech. Dřevo tvoří obklad fasády, je použito na rámy některých oken, objevuje se na nosných sloupech či pergole. Nezbytné oplechování konstrukcí v šedém odstínu pak koresponduje s šedými rámy ostatních oken. Kov se dále objevuje na oplocení stavby směrem do ulice. Přírodní materiály jsou pak doplněny ryze technickým betonem v podobě desky nad garáží a parkovacími místy. Rodinný dům je nadstandardní nejen svým vzhledem, ale i vnitřní dispozicí a provozním řešením. Dostatečné plochy pro parkování navazují na vhodně umístěné zádveří na pomyslném nároží domu. Vstupní hala dělí dům na jednotlivé funkční celky. Směrem severovýchodním se nachází ložnicová zóna, kde je kladen důraz na dostatečné zázemí v podobě koupelen a úložných prostor. Návrh nezapomíná ani na dostatečné prosvětlení všech místností včetně chodby. Hlavní obytný prostor se nachází v centru celkové dispozice, tvoří jej kuchyň, jídelna, obývací pokoj. Opět není zapomenuto na dostatek světla, je zde místo pro krb, i technické zázemí. Na obývací pokoj navazuje v jiné výškové úrovni relaxační zóna v podobě sauny, odpočívárny, vířivky, bazénu a nezbytného technické ho zázemí. V závěru této části stavby se nachází technická místnost, přístupná z exteriéru, provozně napojená na parkovací plochu před domem. Relaxační zóna spolu se společenskou a parkovací plochou vytváří soukromé atrium. I přes velkorysost půdorysu stále zbývá dostatek volných ploch pro zahradu, která především pak směrem severovýchodním přechází do volné krajiny. Do zahrady jsou orientovány ložnice, každá místnost v domě má možnost napojení na terén, vždy s ohledem na jednotlivé zóny domu. Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček (vizualizace), ing. Uhrín, ing. Dagmar Gálová (stavební část), ing. Lubomír Kosík,  ing.  ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL),  ing. Moroslav Fabián (PBŘ), ing. Josef Novák (doprava).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz