lokalita Obora
účel bydlení
charakter novostavba
projekt 2023
investor soukromá osoba
náklady neuvedeno

Rodinný dům se nachází v obci Obora, u silnice spojující hlavní část obce a místní část Huť Sv. Antonie. Předmětný pozemek pro výstavbu domu je situován na jih od komunikace. Je obklopen zahradami rodinných domů a loukami. Pozemek je svažitý, nabízí možnost výhledů do údolí. Příjezd k pozemku je ze severní strany, což umožnuje vhodné umístění stavby vůči světovým stranám. Okolní rodinné domy jsou rozmístěny podél silnice poměrně pravidelně, každý je však na vlastním pozemku pootočený dle jednotlivých návrhů. Domy jsou různé, objevují se zde objekty se šikmými i plochými střechami, stavby přízemní i s podkrovím. Předmětný dům neobsahuje pro danou lokalitu cizorodé prvky, má kolem dostatek volného prostoru, aby si mohl dovolit své přísné tvary a zároveň vyniknout. Rodinný dům je samostatně stojící, doplňuje zástavbu již existujících domů lemujících silnici. Dům je natočen k jihu, není tedy souběžný s vozovkou. Prostor předzahrádky je lichoběžníkový, větší plocha náleží vjezdu do garáže, menší plocha pak pěšímu vstupu do domu. Dům je osazen ve svahu, horní podlaží tak tvoří při pohledu od vozovky přízemí, pouze při pohledu ze zahrady jsou přiznaná obě patra. Půdorysný tvar domu je jednoduchý, každé patro vychází z obdélníků, které jsou navzájem mírně posunuté. Vytváří tak terasu horního podlaží či přesah nad prosklenými plochami v přízemí. Dům je zastřešen plochou střechou, drobnými posuny jednotlivých pater vznikají jasně definované hmoty, což podporuje i základní materiálové řešení. Na fasádách převažuje bílá omítka, použit je kamenný i dřevěný obklad. Preciznost návrhu podtrhují detaily hravosti použití jednotlivých materiálů v různých souvislostech. Kámen je navržen na vstupní fasádě i na stěnách suterénu. Objevuje se i lokálně v plochách omítky, kde navazuje na úzká okna. Dřevo tvoří obklad fasády, je použito na rámy některých oken, objevuje se na vratech či na slunolamu. Nezbytné oplechování konstrukcí v šedém odstínu pak koresponduje s šedými rámy velkých oken. Kov se dále objevuje na oplocení stavby směrem do ulice. Přírodní materiály jsou pak doplněny betonem v podobě pilířů oplocení a desky tvořící střešní terasu. Rodinný dům vnitřní dispozicí a provozním řešením odpovídá požadavkům stavebníka. Horní podlaží (z úrovně příjezdu přízemí) je věnováno prostorné garáži a dílně majitele. Tyto prostory jsou prosvětleny úzkým oknem, které je charakteristické pro minimalistický vzhled tohoto podlaží. Okno lemuje celou délku domu, pokračuje i do bočních stěn. Na patře se dále nachází zádveří, schodiště do podzemního podlaží a hygienické zázemí v podobě malé koupelny a WC. Ve spodním podlaží se nachází schodišťová hala, ze které se vstupuje do obytného prostoru. Ten tvoří kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Na kuchyň navazuje spíž. Ložnicovou část tvoří chodba, dvě ložnice, koupelny, WC a technické zázemí. Jednotlivé místnosti navazují na sebe podle potřeby majitelů, jednotlivé zóny jsou odděleny posuvnými dveřmi. Propojitelnost některých místností navazuje na velké prosklení jižní fasády, které propojují interiér do venkovního prostředí.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz