lokalita Halouny, okres Beroun
účel bydlení
charakter rekonstrukce
realizace 2010 - 2011
investor soukromá osoba
náklady neuvedeno

Původní objekt, částečně zrekonstruovaná chalupa, se nachází na pozemku situovaném v původní zástavbě stavení v osady Halouny, jako součástí  obce Svinaře v podhůří Brd a s krásným výhledem na Křivoklátskou vrchovinu. Nevhodná přestavba (i když nedávného data) znamenale pro nově koncipovaný objekt téměř totální vybourání vnitřních konstrukcí a jižní fasády. To, co bylo v původním objektu cenné, bylo naopak bezezbytku zachované a to včetně původního smíšeného nosného zdiva. Nové konstrukce byly voleny citlivě v klasických materiálech - dřevěných trámech, částečně  vyztužených skrytou ocelovou konstrukcí. V minulosti přistavené jižní křídlo bylo respektováno a navíc zvýrazněno kamenným obkladem vůči historickému objektu chalupy. Jako doplňkový materiál představující soudobé pohledové konstrukce reprezentuje titanzinkový obklad nových vikýřů i dalších klempířských výrobků. Čistotě  interiérového řešení napomáhá jednotný dřevěný obklad, podlahy a podhledy v surovém, starém dřevěném obkladu v kombinaci s tmavošedou dlažbou v kontrastu s čistým dnešním nábytkem. Krémová kuchyň přebírá původní tvarosloví včetně barevného řešení, kdy stávající kachlová kamna přechází v nové obklady varného centra. Do jádra dispozice byl zakomponován téměř neviditelný výtah díky prosklené šachtě. Podkroví je otevřeno pásovým oknem a velkým proskleným vikýřem vůči jejzásadnějším výhledům do okolní krajiny. Pro život čtyřčlené rodiny je významné prodloužení obytného prostoru do zahrady díky komfortnímu přístřešku zapadajícímu do sadových úprav okolí domu jak ze vstupní, zejména okrasné východní strany, tak obytné západní zahrady. Spolupráce na projektu: ing. arch. Zdeněk Ševčík, ing. arch. Helena Říhová, ing. arch. Zdeněk Dvořáček, Ondřej Fiala, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ladislava Surá (PBŘ).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz