lokalita Blansko - Češkovice, okr. Blansko
účel bydlení
charakter novostavba
realizace 2016 - 2017
investor Picador - Lesní město, spol. s r.o.
náklady neuvedeny

Obytný soubor je situován na jižním, místy výrazněji svažitém pozemku obklopeným ze tří stran lesy s částečnou zástavbou nižšími objekty rekreačních chatek s atraktivním výhledem do kopcovité krajiny Drahanské vysočiny. Název projektu pramení ze snahy zasadit kvalitní obytný soubor do prostředí sevřeného lesním kobercem a porostem zahradních chatek tak, aby přirozeně splynul se svým okolím. Lesní město oživuje lokalitu o objekty nadstandardních chat, jejichž tvář odpovídá výrazu stávající zástavby, zároveň však jasně charakterizuje požadavek současných nároků na moderní bydlení. Na území se uvažuje s obytným souborem, s prostorovým seskupením jednopodlažní a dvoupodlažní zástavby rodinnými domy, řazenými do uličních front. Řešené objekty SO 22-29 jsou součástí tohoto obytného souboru a přiléhají k jižní straně Jižní ulice, kde tvoří řadu dvoupodlažních dvojdomů. Objekty svým architektonickým tvaroslovím navazují na ostatní typy domů v obytném souboru. Objekty jsou dvoupodlažní, přičemž hlavní vstup z ulice je v úrovni 1.NP, 1.PP je částečně zapuštěno do svahu. V severní části jsou zvýrazněny ostrou siluetou šikminy pultové střechy, nižší hmota garáže je odlišená šedou omítanou fasádou. Na hlavní severní fasádě jsou užita jen úzká horizontální okna, na jihu se pak dům přes prosklené plochy otevírá do zahrady. Kompaktní hmotu na jižní straně zvýrazňuje balkon. Materiálové a  barevné řešení fasády a výplní otvorů vychází ze stejných principů jako u ostatních typů domů. Každá dvojice domů je složena ze dvou typů – kratší a delší varianty. Oba typy se liší délkou, dispozičním uspořádáním a materiálem fasády. Delší z dvojice objektů má fasádu převážně z omítky (hnědý odstín), doplňkové plochy mezi okny jsou zhotoveny z modřínového obkladu. Kratší objekt má naopak jako hlavní plochu navržen modřínový obklad a doplňkovou plochou je omítka. Všechny sokly a balkon budou zhotoveny z pohledové betonové stěrky. Fasáda garáží u obou domů bude provedena z tmavé šedé omítky.Dvojdomy typu „D“ 4+kk přístupné ze severní strany jsou od obytné ulice odděleny předzahrádkou. Ze zádveří je přístupná garáž, přes prosklené dveře pak na zádveří navazuje chodba se schodištěm. V přízemí, které je v úrovni vstupu z ulice, se nachází soukromá zóna domu. Její součástí je koupelna s převýšeným stropem v šikmině, technická místnost, dva dětské pokoje a ložnice rodičů. Všechny tyto místnosti jsou přímo přístupné z hlavní chodby. Nad částí chodby v převýšeném prostoru pultové střechy je navržen úložný prostor. Po schodišti je možné sestoupit do 1.PP, které je výškově ve stejné úrovni se zahradou a částečně je zaříznuto do svahu. Prostor 1.PP slouží jako společenská zóna domu – nachází se zde obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyňským koutem. Mezi kuchyní a schodištěm je pak umístěna předsíňka s umývadlem, na kterou navazuje WC. Dům má k dispozici garáž, která je dostatečně velká i pro umístění nezbytného sportovního a technického vybavení uživatelů domu. ing. arch. Jiří Šerek, ing. Petr Uhrín, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ivo Mach (VZT), Ladislava Surá (PBŘ).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz