lokalita Bučovice
účel bydlení
charakter novostavba
projekt / realizace 2019 / 2022
investor RESIDENCE ZAHRADNÍ MĚSTO s.r.o.
náklady neuvedeno

Pozemek pro stavbu obytného souboru je poměrně svažitý, příjezd na pozemek a k budoucím domům je navržen ze severní strany, ze silnice Bučovice - Černčín. Tomu je přizpůsobena základní koncepce souboru.  Zástavba je navržena i s ohledem na sousední parcely, odstupy staveb od hranic pozemku a orientaci ke světovým stranám. Současně zohledňuje respekt k okolí i snahu o maximální volné plochy pro umístění nezbytné zeleně a dopravních ploch. Svojí výškou domy nepřesahují výškovou hladinu okolní zástavby. Severovýchodní řada objektů obsahuje pět rodinných domů (každý je tvořen jednou bytovou jednotkou). Vstupní podlaží je díky svažitosti domu podzemní, obytná podlaží jsou nadzemní. První z nadzemních podlaží navazují v horní části na terén zahrady. Svažitosti terénu využívá i spodní řada objektů. Ta je tvořena devíti rodinnými domy. Domy jsou tvořeny dvěma nadzemními podlažími. Všechny domy jsou navrženy jako jednoduché bílé hmoty s plochými střechami. Plochy fasád jsou členěny převážně francouzskými okny, hmoty domů jsou elegantně tvarovány zapuštěnými vstupy či vykonzolovanými stříškami nad terasami. Bílé fasády jsou doplněny dřevěnými prvky plotů či kamennými zídkamiSpolupráce: ing. arch. Jiří Šerek (vizualizace), ing. Dagmar Gálová, ing. Petr Uhrín (stavební část),  ing. Lubomír Kosík (statika), ing. Zbyněk Holešovský (ZTI), Ivan Drápal (topení), Ivo Mach (VZT), Petr Červinka (EL), ing. Moroslav Fabián (PBŘ), Josef Novák (doprava), ing. Hana Vochtová (PNEB)

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz