lokalita Liblice, okr. Mělník
účel hotel, kongresové centrum
charakter rekonstrukce
realizace 2006 - 2008
investor Akademie věd ČR
náklady neuvedeny

Kongresový sál byl koncipován v bývalém půdním prostoru zámku Liblice, tvořeném elipsovitou místností se dvěmi protilehlými vstupy na bočních stěnách a se šesti okny umístěnými po třech oknech v čelech místnosti. Nosná konstrukce podlahy je tvořena ocelovými nosníky, svařené v rošt, kotvený do obvodového zdiva. Výškově je místnost vymezena dřevěnými trámy krovu. Zadání investora bylo vytvořit konferenční sál o celkové kapacitě cca 100 míst s odpovídajícím vybavením vlastního interiéru, audovizuální technikou, vzduchotechnikou – klimatizací a akustikousálu. Konečné řešení interiéru sálu vyplynulo z předchozího variantního řešení sálu, ve kterých byly zpracovány různé dispoziční, prostorové, provozní a architektonické alternativy uspořádání a typů lavic, vnitřních komunikací a řešení interiéru z hlediska tvarového a materiálového. Jádrem řešení je stupňovitá ocelová konstrukce podlahy pro umožnění optimálního výhledu na pult přednášejících a současně na systém tří pláten. Řešení podlah je významné též z hlediska fungování vzduchotechniky a vytápění. Základní vytápění sálu (do12°C) zajišťuje šest konvektorů s ventilátory, umístěné v podlaze okenních výklenků. Vzduchotechnika a klimatizace je tvořena přetlakovým systémem s distribucí vzduchu černými výřivými výústkami v čelech stolků posluchačů, mřížkami podlahových stupňů a bočními mřížkami akustických obkladů, odtah vzduchu je zajištěn stropními rozvody, umístěnými nad zavěšeným podhledem. Akustické řešení sálu s elipsovitým půdorysem bez akustických obkladů stěn v problematických obloukových tvarech je velice náročné, je řešeno akustickým zavěšeným podhledemv kombinaci akusticky pohltivých a odrazivých ploch s pohledovou akustickou deskou v dřevěném dezénu,  akusticky pohltivými stěnovými obklady v dezénu pískovce, osazenými v osmi pásech na světlou výšku místnosti podél oken. Základní osvětlení sálu je tvořeno šesti řadami dvouzářivkových stmívatelných svítidel se stříbrnou matnou mřížkou   zapuštěných v zavěšeném stupňovitém podhledu.  Doplňkové osvětlení tvoří osm nástěnných stmívatelných svítidel ve tvaru rámu, a nepřímé osvětlení zářivkami umístěnými nad podhledem sálu (zároveň tvoří nouzové osvětlení). Spolupráce na projektu: stavební řešení Ondřej Fiala, konstrukční řešení ing. Iva Hažmuková, vzduchotechnika ing. Radovan Duránik, silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika Apollo Art, interiér ing. Kamil Votřel, ATD Praha.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz