lokalita Brno, Botanická 68a
účel školství
charakter interiér
realizace 2004 - 2005
investor Masarykova univerzita
náklady neuvedeny

Komplex poslucháren je tvořen dvěma stávajícími, rekonstruovanými a novou posluchárnou, umístěnou v nástavbě původní budovy. Pro řešení interiérů byla stěžejní  koncepce fasády z dvorní, západní strany. Pro provoz je zcela zásadní světelný režim vnitřního prostoru vzhledem k nedílné součásti audovizuální techniky a optimálního fungování všech jejích složek. Okna exponované do obloukové západní fasády jsou navržena jako soustava vertikálních štěrbin, úzkých oken na celou výšku posluchárny. Čtyři hliníkové otočné lamely na servopohon umožňují hladinu přirozeného osvětlení regulovat dle internzity i polohy slunce. Díky inteligentním rozvodům elektrotechniky je jejich ovládání součástí celého systému, zahrnujícího též stmívatelné umělé osvětlení, klimatizaci, audio a video, projekci a inteligentní katedru. Odemykání celého systému je prostřednictvím čipových karet příslušných vyučujících, na základě níž se katedra výškově nastaví podle výšky a potřeb příslušného vyučujícího, umožní vysunutí monitoru, vizualizéru, snímání tištěných dokumentů pro jejich následnou prezentci dvěma projektory. Systém umožňuje vizuální a zvukové propojení všech poslucháren, což je významné i pro pořádání konferencí v rámci celého komlexu. Veškerý intriér včetně sedacího nábytku, kateder, stolku pro imobilní byl navržen a realizován koncepčně "jednou rukou a hlavou" aby jak funkčně tak designově tvořil jednolitý celek. Spolupráce na projektu: ing. Kamil Votřel (projekt interiéru).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz