lokalita Brno, Botanická 68a
účel školství
charakter rekonstrukce a nástavba
realizace 2004 - 2005
investor Masarykova univerzita
náklady 28,3 mil. Kč

Zadání bylo následující - vytvořit novou posluchárnu s kapacitou  180 míst a spolu s dvěmi rekonstruovanými stávajícími posluchárnami vytvořit vzájemně propojený posluchárenský blok fakulty informatiky jak po stránce provozní, technologické z hlediska AV techniky a v neposlední řadě  interiérové. Společně s aulou vznikl nový počítačový sál, přístupný z křídla B fakulty. Stavba byla řešena  komplexně a to včetně interiéru a designu nábytku, a to zejména sedacího. Konstrukce stavby, jak už u rekonstrukcí a nástaveb bývá pravidlem, je navržena co nejlehčí – ocelová konstrukce čítající 9 desítek tun s lehkým opláštěním s exponovanou obloukovou fasádou větraných pryskyřičných desek v přírodním dezénu, vertikální členění štíhlými okny a prosklené schodiště odlehčuje objekt posluchárny též pocitově a současně bezkonfliktně zapadá do původní architektonicko hmotové konfiguace objektu fakulty. Klíčové a do určté míry rizikové pro celkové řešení rekonstrukce je   umístění vzduchotechnických zařízení, zejména strojovny vzt, a to do meziprostoru pod elevaci auly. Zcela samostatnou kapitolu realizované stavby tvoří její audiovizuální vybavení, které je hlavní provozní páteří celého komplexu poslucháren a je doslova protknuto celou stavbou. Svými špičkovými parametry a především dokonalými aplikacemi vdechuje doslova do těchto prostor život.  Na jedné straně originální  a v našich podmínkách ojedinělý a originální  způsob  řešení zatemnění a regulace osvětlení, na druhé straně velkorysé řešení projekční techniky v úzkém propojení s atributy výukového procesu, dokladem je originální a technicky náročné řešení katedry. Spolupráce na projektu: stavební řešení Ondřej Fiala, konstrukční řešení ing. Iva Hažmuková, vzduchotechnika ing. Radovan Duránik, silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika Apollo Art, topení ing. Pavel Caha, ZTI ing. Jan Černý, interiér ing. Kamil Votřel.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz