lokalita Blansko - Češkovice
účel bydlení
charakter novostavba
realizace 2015
investor Picador - Lesní město, spol. s r.o.
náklady neuvedeno

Uprostřed rozmanité krajiny Drahanské vrchoviny, nadosah jedinečné oblasti Moravského krasu a v těsné blízkosti města Blanska je zasazen projekt rodinných domků nazvaný Lesní město. Lokalita bohatá na neopakovatelné přírodní úkazy, památky kulturní, technické či historické otevírá náruč novým obyvatelům. Ti zde najdou svůj nový domov, své útočiště v krajině, která jim přiroste k srdci. Necelých dvacet kilometrů dělí Lesní město od Brna, dopravní tepna železniční i silniční protínající Blansko zaručuje snadnou a kvalitní dopravní návaznost. Klidná lokalita obce Češkovice ležící nad městem Blanskem nabízí dostatečné množství venkovské atmosféry a přírody, blízkost správního města pak poskytuje bohatost nezbytných služeb. Těsné propojení venkova a města se stává ideální kombinací pro život v 21. století. Lesní město vyroste v zeleni rázovité krajiny obklopující Moravský kras, jehož pozoruhodnosti budou mít obyvatelé města v těsné blízkosti svého nového domova. Jedinečná krasová krajina vybízející k výletům na kole, pěším túrám, prozkoumávání tajemného podzemí či k duševní relaxaci se stává neodolatelným společníkem rodinného života v Lesním městě. Jeskyně plné krápníků, lesnaté kopce a skalnatá údolí doplňují romantické zříceniny, lopatky větrných mlýnů či nespočet kostelních věží, které tvoří s přírodou harmonický celek. Název projektu pramení ze snahy zasadit kvalitní obytný soubor do prostředí sevřeného lesním kobercem a porostem zahradních chatek tak, aby přirozeně splynul se svým okolím. Lesní město oživuje lokalitu o objekty nadstandardních chat, jejichž tvář odpovídá výrazu stávající zástavby, zároveň však jasně charakterizuje požadavek současných nároků na moderní bydlení. Domy maximálně využívají území, jeden druhého doplňují, každý si však žije životem svých majitelů ve společném zeleném prostředí. Lesní město zaujímá podstatnou část obce Češkovice, která tak nabývá na významu a stává se výraznou rezidenční oblastí regionu, snadno dostupnou k okolí. Lichoběžník pozemku protnutý čtyřmi ulicemi tvoří základnu téměř třiceti domů tří základních hmot. Zástavbu tvoří z velké části dvojdomy, které se dále shlukují do samostatných řad kopírujících příjezdové komunikace, což podporuje snadnou orientaci v prostředí města. Vozovky s dlážděným povrchem plynule přecházejí do pěších chodníků, které mnohdy chybí, pěší pohyb odehrávající se tak v celé ploše podporuje charakter obytné ulice. Prostředí Lesního města nechává jeho obyvatele existovat v těsném soužití s přírodou, hmoty domků čnící ve své dřevěné kráse se přirozeným stárnutím stávají neoddělitelnou součástí tohoto systému. Příroda postupně prostupuje městem, dřevěné povrchy stěn evokují kmeny stromů, barevné omítky oživují prostor. Základním stavebním kamenem Lesního města se stává rodinný dům koncipovaný do podoby nadstandardní chaty v souladu s okolní zástavbou. Snaha autorů držet se jednoduché, ale nefádní koncepce vedla ke vzniku tří základních typů, které reagují na umístění pozemku a přístupové komunikace. Různé umístění domů vzhledem ke komunikacím spolu s originálním výtvarným řešením vytváří jednoduchým způsobem z Lesního města rozmanitý a působivý obytný soubor. V rámci projektu vznikly tři základní typy domů. Přízemní čtvercový (typ A), přízemní obdélníkový (typ B), tvořící samostatný blok řadových domků a typ dvoupodlažní (typ C). Stavby jsou jednoduché, z kompaktního objemu domů A, B vyrůstá pouze hmota zkoseného světlíku. Dominantním prvkem domu je velkorysá terasa charakterizující architekturu celého souboru. Dvoupodlažní domy terasu nemají, jsou orientovány přímo do zahrady východním či západním směrem. Jako základní povrch staveb byl zvolen dřevěný obklad, jehož přírodní vzhled podtrhuje chatový ráz zástavby. Jednotlivé domky jsou pak doplněny variantami s omítkou, kdy jsou zvoleny ne příliš pestré, ale spíše přírodně působící barvy. Domy drobného měřítka nabízejí svým majitelům architektonicky zajímavý prostor, který si mohou přizpůsobit dle svého vlastního názoru. Život v domech „A“ a „B“ se odehrává na jediném podlaží, v domě „C“ a D" pak na podlažích dvou. Přízemní varianty mají většinu obytných místností orientovánu do zmíněné terasy, která dále navazuje na rozlehlou zahradu. Patrové domky mají ve spodním podlaží situován hlavní obytný prostor s kuchyní a nezbytným technickým zázemím, v horním podlaží se pak nachází ložnicová zóna domu.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz