lokalita Brno, Kotlářská 2
charakter rekonstrukce
účel školství
realizace 2004 - 2008
investor Masarykova univerzita
náklady neuvedeno

Budova Institutu biostatistiky a analýz Přírodovědecké fakulty je součástí areálu bývalého chudobince, který byl ve dvacátých letech minulého století podle rozhodnutí rady města nabídnut jako provizorium vznikající Masarykově univerzitě. Původní zaopatřovací ústav císaře Františka Josefa, jehož základní kámen byl položen v červnu roku 1892, zaujímající rozlohu tří hektarů se stal nedílnou součástí postupné expanze středu města a významným městotvorným prvkem. Situace po 6-ti letém uzavření Masarykovy univerzity během druhé sv. války a změně politického systému u nás byla z hlediska Přírodovědecké fakulty specifická. Jako jedna z mála fakult MU zůstala v původních prostorách areálu a též díky existenci botanické zahrady bez možnosti přirozeného rozvoje. Tato budova se svým pojetím vymyká koncepci původní zástavby, neboť byla realizována až v roce 1931 jako soudobě koncipovaný pavilon anaytické chemie od arch. Kotase. Necitlivým adaptačním zásahům včetně příkladného socialistického zásahu na exteriéru a vnitřních úpravách v předrevolučním období nebyla uchráněna ani tato budova. V nově rekonstruované budově došlo k provozně dispozičním změnám ve spojitosti s novou náplní a funkcí objektu. Dveře a okna byly navrženy dle původních zásad v totožném materiálovém provedení. Důraz byl kladen na detaily zámečnických výrobků jak repasovaných tak novodobých. Interiéry jsou koncipovány v elegantním duchu, v pozorovateli vyvolávajícím pocity prvních prvorepublikových návštěvníků školy. Architektonické a stavební řešení bezezbytku koresponduje se soudobými požadavky na moderní provoz školského zařízení zejména z hlediska bezbariérového provozu a přehledné dispozice v návaznosti na vnitřní informační systém objektu, který byl součástí celkového návrhu rekonstrukce. Z hlediska exteriéru byl budově ponechán původní seriozní výraz akademického prostředí. Bílá dobová okna byla vhodně doplněna tvaroslovnými prvky mříží, zábradlí anglických dvorků, vstupníích dveří, klempířských a zámečnických výrobků, střešních krytin, navrženými ve shodě s řešením areálu Přírodovědecké fakulty. Spolupráce na projektu: Kovoprojekta Brno, a.s., (DSP), Projektový ateliér ŽS a.s. (DPS).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz