Počátkem léta bylo provedeno v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za účasti ateliéru rozmístění a osazení kamenů, jakožto součást venkovní expozice navazující na botanickou zahradu v západní části areálu. Kameny byly vedle dělení dle geologických parametrů začleněny do travnatých ploch současně z hlediska tvarového a rozměrového. Tato stálá expozice navazuje na celkovou revitalizaci areálu ve vazbě na celkovou rekonstrukci probíhající na základě návrhu a poté pod dohledem ateliéru v letech 2003 - 2008.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz