akce INVEX 2000
místo konání Veletrhy Brno, a.s.
umístění pav. V
typ expozice vnitřní, patrová, ostrovní
realizace EXPOLINE, spol. s.r.o., Brno

Ostrovní expozice je navržena ve formě vesmírného tělesa – kosmické lodi, koncové části jsou tvořeny stylizovanými koulemi, propojenými středním traktem, v patře je umístěn bar se schodištěm, v přízemí uzavřené jednací prostory se zázemím (kuchyňka s příručním skladem a šatnou). V kulovitých objektech jsou umístěny v přízemí přední projekce v prvním, červeno-stříbrném,  a volná jednací  místa v druhém, modro-stříbrném objektu, v patře pak volná jednací místa. Počítačová pracoviště a propagační stojany jsou umístěny v nárožních částech přízemí, v zadní části zázemí  jsou umístěny dvě obrazovky s neřetržitou projekcígrafické panely ve spodních částech obloukových panelů. Koncepce expozice ve formě kosmocké loďi s kulovytými objekty jako součástmi informačního systému, propojenými ostatními komunikačními prvky expozice je vhodná vzhledem k  prostorovým možnostem pavilonu, zejména k jeho nadstandardní světlé výšce. 

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz