lokalita Zlín, Dlouhá 4215
účel sportovní zařízení
charakter interiér
realizace 2005
investor fitness club f1
náklady neuvedeno

Fitness club f1 je umístěn v suterénních prostorách řadového bytového domu v centru Zlína s ideálním přístupem z prostorné pěší zóny podél ulice Dlouhá a taktéž pro mobilní z vnitrobloku ve vazbě na venkovní parking. Vstup z je z obou stran bezbariérový, pro pěší výtahem z přízemí parteru či točitým schodištěm. Toto komunikační propojení je důležité z hlediska návaznosti na ordinace speciálistů (rehabilitace), využívající rehabilitační složku fitness. Zbývající plocha je s vyjímkou obsluhy a sociálního zázemí využita jednotlivým posilovacím zařízením a strojům rozděleným do tématických skupin. Jádrem sjednoceného prostoru fitness je recepční bar propojený s kanceláří doplněný o čekcí prostory s konferenčním stolkem a křesílky. Šatny a sociální zařízení návštěvníků jsou soustředěny poblíž komunikačního jádra též v přímé  vazbě na zónu obsluhy. Interiér je vizuelně sjednocen světlou dřevěnou podlahou v kombinaci se světle zelinkavou malbou stěn. Jako akcent byla zvolená teplá oranžová navazující na zrcadlové plochy stěn za posilovacími stroji a lavicemi současně tvořící záda baru. Jako zásadní materiál interiéru bylo zvoleno sklo ve formě čirých sklobetonových tvárnic tvořících obloukové stěny baru a točitého schodiště, umožňující nepřímé nasvětlení centrálního prostoru s doplňkovou neutrální černou barové desky a posuvných dveří zázemí. Interiér působí jednoduše a klidně ve prospěch jak sportovní tak též léčebné funkci fitmess clubu. Spolupráce na projektu: Ondřej Fiala, stavební část, ing. Kamil Votřel, technický projekt interiéru.

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz