lokalita Vyškovsko
účel bydlení
charakter novostavba
realizace 2017
investor soukromá osoba
náklady neuvedeny

Parcela leží uprostřed zahrad a ovocných sadů s výhledem na město včetně známého zámku. V nejbližším okolí pozemku se nyní nachází minimum objektů, dům tak bude tvořit výrazný solitér v atraktivním prostředí. Do budoucna se však počítá s postupnou zástavbou, ale ani tak nebude narušena exkluzivita polohy domu. Parcela je poměrně malá a návrh domu musí počítat i s výrazným sklonem terénu. Zadání investora je splněno a zakomponováno do hmoty domu, která maximálně využívá pozemek, ale současně poskytuje dostatek volných ploch určených pro zeleň a relaxaci rodiny stavebníka. Současně je dům navržen v nutných odstupových vzdálenostech od hranic pozemku.
Základní hmota domu vychází z členění na jednotlivé zóny a ze svažitosti pozemku. Dům tak lze dělit na dva základní objemy – dvoupodlažní část se vstupem, technickým zázemím a ložnicemi a část přízemní s hlavním obytným prostorem. Obě poloviny domu jsou výškově osazeny o půl patra, obývací část je tedy přístupná z mezipodesty schodiště. Pod touto částí je dále počítáno s částečným suterénem, který je vůči vstupnímu podlaží posunutý opět o půl patra. Výrazným prvkem je vykonzolování horního ložnicového podlaží, které zastřešuje vjezd do garáže. Objekt založený na jednoduché obdélníkové dispozici tak získává v třetím rozměru velice působivý vzhled. Architektonicky jsou základní části domu na první pohled zřejmé, dohromady dávají ucelený objekt tvořený čtyřmi základními materiály. Těmi jsou bílá omítka, dřevěný obklad, šedá stěrka a kamenný obklad. S materiály je pracováno tak, aby každý dostal dostatek prostoru, ale zároveň aby se navzájem respektovaly. Jednou získá větší roli dřevěný obklad, jednou je dominantní omítka. Tyto základní, navzájem se prolínající motivy jsou doplněny betonovou stěrkou a kamenným obkladem. Oba materiály jsou navrženy v šedých odstínech. Základní materiálové řešení doplňují hliníkové rámy oken a celoskleněná zábradlí.
Plochy zahrady jsou srovnány do roviny za pomoci opěrných zídek a svahování na hranici pozemku. Takto získává pozemek na užitné hodnotě a lze zde osadit bazén s dostatečnými plochami kolem něj. Tato relaxační plocha je výškově navržena níže, než je terasa obývacího pokoje. Součástí zahrady pak mohou být venkovní schodišťové stupně zakomponované do celkové koncepce provozu kolem domu.
Přístup na pozemek je uvažován ze západu, před domem je dostatečná plocha pro parkování vozidel i pěší přístup k domu. V suterénu je samotný vstup do domu tvořený zádveřím a halou se schodištěm. Většinu půdorysu tohoto podlaží však tvoří dvojgaráž, technická místnost, dílna, sklad a samostatné WC. O půl poschodí níže se nachází pracovna prosvětlená oknem v anglickém dvorku. Horní podlaží nad suterénem je určeno pro soukromou zónu domu. Nachází se zde dva dětské pokoje, ložnice s prostornou šatnou, velká koupelna, WC a šatna. Směrem na jižní hranici pozemku je navržena společenská část domu, přístupná z mezipodesty schodiště. Nachází se zde obývací pokoj, jídelna, kuchyň a spíž. Směrem na jih je tento prostor otevřený velkorysými francouzskými okny. Spolupráce: ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Petr Uhrín, ing. Iva Hažmuková (statika), ing. Zbyněk Holešovský(ZTI), Ivan Drápal (topení), ing. Dušan Slaný (elektro), Ivo Mach (VZT), ing. Miroslav Fabián (PBŘ), Milan Huk (rozpočet).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz