lokalita Brno, Líšeň
účel bydlení
charakter novostavba
realizace 2019
investor Picador, s.r.o.
náklady neuvedeno

Domy jsou situovány na okraji brněnské části Líšeň, konkrétně jejího starého jádra. Poměrně svažitý pozemek uzavírá z východu původní zástavba nižších rodinných domů, z jihu drobná zástavba nových řadových domů a zahrady. Ze severní a západní strany k parcelám přiléhají pole a zahrady. Parcely jsou dostatečně kryty od hlučných komunikací. Pozemek má blízký přístup k okolní volné krajině, zajímavou lokalitou v okolí je například Mariánské údolí. Návrh doplňuje stávající zástavbu, ctí stávající rodinný charakter. Měřítko převládající řadové zástavby rodinných domů se opakuje i v novém návrhu, je tedy jen přirozeným rozvojem současné situace v soudobém pojetí. Nově navržené domy respektují a využívají terén, vznikají tak objekty, které nebudou výškově rušit hladinu okolní zástavby. Přístup na pozemek je umožněn z nové spojnice ulic Markovičovy a Chmelnice. Z nově navržené komunikace se pak napojuje hlavní ulice obytného souboru zakončená obratištěm. Tato komunikace dělí řešený pozemek na jednotlivé podélné celky zástavby. Silnici po jižní straně lemuje pěší pás dlažby, ze severní strany přiléhá pás chodníku, který tvoří zároveň odstavná parkovací stání. Tyto krajní pásy jsou navrženy ve stejné úrovni jako silnice, ve stejné dlažbě, pouze jiného odstínu. V místě největšího spádu terénu je navržena parková úprava s rampovou pěší komunikací umožňující bezbariérový přístup. Terén v závěru řady rodinných domů před viladomem umožnil vznik malého náměstíčka, které prostor ulice oživuje. Viladům zahrnuje sedm bytových jednotek se společnými vnitřními garážovými stáními, přístupnými po komunikaci napojující se na hlavní ulici souboru. Ze stejné úrovně jsou přístupné 3 byty, nad garážemi jsou pak 2 jednotky  a nad nimi další 2 byty. K parkovacím stáním přiléhají sklepní kóje. Před vjezdy do garáží se nachází rozptylový prostor s parkovými úpravami. Nejspodnější byty mají přístup na terén, horní bytové jednotky mají prostorné terasy na střechách bytů spodních. Spolupráce na projektu: ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. arch. Josef Pospíšil, ing. arch. Ondřej Aust, ing. Petr Uhrín, ing. Iva Hažmuková, ing. Petr Lamparter (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ivo Mach (VZT), Ladislava Surá (PBŘ).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz