lokalita Brno - Líšeň, okr. Brno - město
účel Bydlení
charakter novostavba
realizace 2014
investor Picador - Zahradní město, spol. s r. o.
náklady neuvedeno

Pozemek určený pro výstavbu terasového bytového domu je svažitý jižním až jihovýchodním směrem. Na území se uvažuje s prostorovým seskupením nízkopodlažních objektů rodinných a bytových domů. Domy jsou situovány na okraji brněnské části Líšeň, konkrétně jejího starého jádra. Poměrně svažitý pozemek uzavírá z východu původní zástavba nižších rodinných domů, z jihu drobná zástavba nových řadových domů a zahrady. Ze severní a západní strany k parcelám přiléhají pole a zahrady. Parcely jsou dostatečně kryty od hlučných komunikací. Pozemek má blízký přístup k okolní volné krajině, zajímavou lokalitou v okolí je například Mariánské údolí. Nově navržený objekt bytového domu je zasazen do původní zástavby tak, aby maximálně využíval pozemek, zároveň však splňují všechny předepsané limity území. Přístup na pozemek je umožněn z nové spojnice ulic Markovičovy a Chmelnice. Z nově navrhované komunikace se pak napojuje hlavní ulice obytného souboru zakončená obratištěm. Tato komunikace dělí řešený pozemek na jednotlivé podélné celky zástavby. Bytový dům je výtvarným i konstrukčním řešením velice jednoduchý. Je zde kladen důraz na ekonomičnost domu, hmota tvoří jakýsi přechod mezi spodní částí zástavby (nadstandardní rodinné domy) a západní částí bytového domu. Je proto nejjednodušší, charakteristické architektonické motivy celého souboru se objevují především až v části západní, která tvoří plnohodnotné zakončení celé zástavby Zahradního města. Byty jsou přístupné díky dvěma schodištím, východnější z nich tvoří přístup k bytům přímo z vnitřního prostoru nebo umožňuje vstup na severní pavlač, ze které jsou přístupné zbylé byty. Západní schodiště umožňuje přístup ke dvěma bytům, z horní podesty se lze dostat po točitém únikovém schodišti na horní pavlač a odtud do volného prostoru. Některé z bytů mají terasu, případně i zahradu. Suterén tvoří zastřešená parkovací stání a sklepní kóje. Spolupráce na projektu: ing. arch. Zdeněk Dvořáček, ing. Petr Uhrín, ing. Iva Hažmuková, ing. Petr Lamparter (statika), ing. Olga Neuvirtová (ZTI), Ing. Pavel Caha (topení), ing. Miroslav Kadrnožka (elektro), Ivo Mach (VZT), Ladislava Surá (PBŘ).

mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brnodavidek@arch.cz